Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Hitlandselaan

Op deze pagina vindt u alle informatie rondom de Hitlandselaan

Onderzoek

De laatste jaren is het wegdek van de Hitlandselaan aanzienlijk achteruit gegaan en daarom heeft Recreatieschap Hitland in 2018 opdracht gegeven tot een uitgebreid onderzoek. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de technische staat van de weg met daarbij een belangrijke vraag: of de circa 230 populieren behouden kunnen blijven wanneer er herstel/reconstructie zou moeten plaatsvinden. De conclusie van het onderzoek toonde helaas overduidelijk aan: een renovatie van het wegdek is dringend noodzakelijk en hierbij kunnen de bomenrijen spijtig genoeg niet behouden blijven.

De prachtige bomenrijen langs de Hitlandselaan zijn al zeker 20 jaar onderwerp van discussie geweest. De gezondheid en vitaliteit van de bomen is op twee eerdere momenten onderzocht en gerapporteerd, waarbij een duidelijk beeld gevormd is dat de vitaliteit van de bomen niet optimaal is en de bomenrij geen lange levensverwachting meer had. De verwachte levensduur van populieren was zo’n 30 jaar, en de populieren langs de Hitlandselaan waren in 2019 ruim 55 jaar oud.

Besluit door Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Hitland heeft op 12 december 2018 besloten om de Hitlandselaan op korte termijn in 2019 te reconstrueren. Doorslaggevend voor dit besluit en met inachtneming van alle zienswijzen en achtergrondinformatie is de veiligheid van alle bezoekers aan Park Hitland. Uit onderzoek blijkt dat dit op de Hitlandselaan onvoldoende kan worden gegarandeerd.

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 april 2019 heeft het Algemeen Bestuur een definitief besluit genomen over hoe de Hitlandselaan er na de reconstructie uit komt te zien. Het bestuur kiest hierbij voor de variant die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van belangstellenden, die tijdens een eerdere meedenk-avond en via een online invulformulier voorkeuren hebben aangegeven. Na de reconstructie is de Hitlandselaan een 30KM-zone met drempels en passeerplaatsen, waar auto's en fietsers welkom zijn. Rechts naast de laan komt een vrij liggend wandelpad en aan weerszijden worden knotwilgen herplant.

Planning en uitvoering werkzaamheden 

 1. Fase 1: Bomenkap (1 t/m 11 april 2019)
 2. Fase 2: Reconstructie wegdek + voorbereiding bermen op herplant
  1. 12 t/m 23 augustus: Frezen stobben (boomstroken in de berm)
  2. 26 augustus t/m medio oktober: Reconstructie wegdek
 3. Fase 3: Herbeplanting: Knotwilgen (voorjaar 2020)

Inloop- en meedenk-avonden

Op de volgende momenten zijn inloop- en/of meedenk-avonden georganiseerd:

 • Inloopavond: Donderdag 6 december 2018
 • Meedenk-avond: Woensdag 13 februari 2019
 • Vervolgbijeenkomst: Maandag 25 maart 2019

Achtergrondinformatie 

De achtergrondinformatie t.a.v. de voorgenomen reconstructie is openbaar en te raadplegen via onderstaande links.

 1. Voorstel Dagelijks Bestuur aan Algemeen Bestuur (AB-vergadering 12-december 2018)
 2. Adviesnotitie Hitlandselaan - NL Adviseurs
 3. Boom Effect Analyse (BEA) - Alles Over Groen Beheer
 4. Presentatie meedenkavond woensdag 13 februari 2019
 5. Varianten toekomstige verkeerssituatie Hitlandselaan
 6. Mogelijke opties voor herplant langs Hitlandselaan
 7. Meest gestelde vragen rondom Hitlandselaan
 8. Nieuwsbericht 28-11-2018: Voorgenomen reconstructie Hitlandselaan
 9. Nieuwsbericht 12-12-2018: Besluit Algemeen Bestuur: Reconstructie Hitlandselaan 2019
 10. Nieuwsbericht 06-02-2019: Meedenken over toekomstbeeld Hitlandselaan
 11. Nieuwsbericht 14-02-2019: Meedenken over Hitlandselaan kan ook online
 12. Nieuwsbericht 14-03-2019: Dagelijks Bestuur presenteert beoogd toekomstbeeld Hitlandselaan
 13. Nieuwsbericht 22-03-2019: Start fase 1 reconstructie Hitlandselaan: Bomenkap vanaf 1 april
 14. Nieuwsbericht 27-03-2019: Beoogd toekomstbeeld Hitlandselaan door bestuur gepresenteerd
 15. Nieuwsbericht 05-04-2019: Hitlandselaan blijft karakteristiek (garandeert het Algemeen Bestuur)
 16. Nieuwsbericht 26-07-2019: Start Fase 2 reconstructie Hitlandselaan op 26 augustus
 17. Nieuwsbericht 21-10-2019: Update Fase 2 Hitlandselaan
 18. Nieuwsbericht 27-03-2020: Beplanting Hitlandselaan - Fase 3 reconstructie
 19. Nieuwsbericht 14-05-2020: Reconstructie Hitlandselaan afgerond
 20. Nieuwsbericht 03-07-2020: Hitlandselaan officieel geopend na reconstructie

Contact

Eventuele vragen kunt u richten aan Ton Aker en/of Roxanne den Ouden via e-mail of telefonisch via 0180-317188.