Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Organisatie

Het recreatieschap Hitland heeft circa 267 hectare openbaar toegankelijk recreatiegebied in eigendom, beheer en onderhoud. Het gebied is ingericht voor openbare dagrecreatie. Een als een aparte exploitatie te beschouwen onderdeel is de (openbare) 18 holes golfbaan, waarbij vanaf medio 2003 ook de exploitatie van de 9 holes par 3 baan is te betrekken. Het recreatieschap besteedt in principe zoveel mogelijk werkzaamheden uit. Een aantal essentiële taken en werkzaamheden wordt echter in eigen beheer gedaan. Het werkapparaat is dan ook vrij klein.

Voor wat betreft bestuur en werkapparaat is de organisatorische opbouw als volgt:

Algemeen Bestuur
|
Dagelijks Bestuur
Secretaris
|
Directeur
|
Baanmanager
Medewerker Communicatie & PR
Medewerker Sales & Events
Administratief medewerker
Receptioniste / caddiemaster

De volgende personen zijn in dienst bij het recreatieschap:

  • dhr. T. Aker (Directeur)
  • dhr. R. Verburg (Baanmanager)
  • mw. M. Quandt (medewerker Sales & Events)
  • mw. M. Klijn (administratief medewerker)
  • mw. P. Vriens (medewerker Communicatie & PR)
  • mw. A. Daalder (hoofd receptioniste/caddiemaster)
  • mw. L. Eizenga (receptioniste/caddiemaster)
  • mw. M. van Iperen (receptioniste/caddiemaster)