Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Hitland wordt gevormd door vertegenwoordigers van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. De samenstelling van het bestuur is hier in te zien.

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2021

DatumAanvangLocatie
Woensdag 31 maart10:00 uurBlaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Donderdag 8 juli18:00 uurBlaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Woensdag 15 december18:00 uurBlaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel


De agenda en stukken voor de AB-vergaderingen zullen twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende AB-vergadering online worden geplaatst.

Agenda en stukken AB-vergadering 16 december 2020

 1. Agenda AB-vergadering 16-12-2020
 2. Mededelingen
 3. Besluitenlijst AB-vergadering van 3 juli 2020
 4. Overzicht ingekomen / verzonden stukken juli 2020 - december 2020
 5. 3e Voortgangsrapportage en 2e Begrotingswijziging
  1. Belegvel
  2. 3e Voortgangsrapportage
  3. 2e Begrotingswijziging
 6. Beheerplan Park Hitland en beheerplan Golfbaan Hitland
  1. Belegvel actualisering beheerplannen
  2. Beheerplan Park Hitland 
  3. Beheerplan Golfbaan Hitland
 7. AO/IC (belegvel)
 8. Controleprotocol 2020
  1. Belegvel
  2. Controleprotocol
 9. Verlenging overeenkomst Volkstuinvereniging de Amateur Tuinder (belegvel)
 10. Verlenging overeenkomst De Heer Land en Water (belegvel)
 11. Concept vergaderdata 2021
 12. Rondvraag 
 13. Sluiting