Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Hitland wordt gevormd door vertegenwoordigers van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. De samenstelling van het bestuur is hier in te zien.

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2019

Datum Aanvang Locatie
Donderdag 4 april 18:00 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Woensdag 3 juli
18:00 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Woensdag 11 december 09:30 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel


De agenda en stukken voor de AB-vergaderingen zullen twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende AB-vergadering online worden geplaatst.

Agenda en stukken AB-vergadering 12-12-2018

 1. Agenda AB-vergadering 12 december 2018
 2. Voorgenomen reconstructie Hitlandselaan*
  1. Belegvel
  2. Adviesnotitie Hitlandselaan 2018 - NLAdviseurs
 3. Mededelingen
 4. Besluitenlijst AB-vergadering van 4 juli 2018
 5. Overzicht ingekomen / verzonden stukken juli - november 2018
 6. Voortgangsrapportage en Begrotingswijziging
  1. Belegvel
  2. Eerste Voortgangsrapportage en eerste Begrotingswijziging
  3. Begrotingswijziging
 7. Controleprotocol Jaarrekening 2018
  1. Belegvel
  2. Controleprotocol Jaarrekening 2018
 8. Exploitatie driving range en golfschool
 9. Honden en Algemene Verordening Recreatieschap Hitland
 10. Concept vergaderschema AB-vergaderingen 2019
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

*Nazending: Zienswijzen en vragenlijsten t.a.v. Algemeen Bestuur inzake Hitlandselaan