Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Hitland wordt gevormd door vertegenwoordigers van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. De samenstelling van het bestuur is hier in te zien.

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2020

DatumAanvangLocatie
Woensdag 18 maart
09:30 uurBlaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel

Woensdag 8 juli
18:00 uurBlaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Woensdag 16 december
15:00 uurBlaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel


De agenda en stukken voor de AB-vergaderingen zullen twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende AB-vergadering online worden geplaatst.

Agenda en stukken AB-vergadering 11-12-2019

 1. Agenda AB-vergadering 11 december 2019
 2. Mededelingen
 3. Besluitenlijst van AB-vergadering 3 juli 2019
 4. Overzicht ingekomen / verzonden stukken juli - november 2019
 5. 2e Voortgangsrapportage en 2e begrotingswijziging 2019
  1. Belegvel
  2. Voortgangsrapportage
  3. 2e Begrotingswijziging 2019
 6. Controleprotocol Jaarrekening
  1. Belegvel
  2. Controleprotocol 2019
 7. Hitlandselaan
  1. Belegvel
  2. Beplantingsplan
 8. Organisatie Recreatieschap
 9. Vergaderschema 2020
 10. Rondvraag 
 11. Sluiting