Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Hitland wordt gevormd door vertegenwoordigers van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. De samenstelling van het bestuur is hier in te zien.

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2019

Datum Aanvang Locatie
Donderdag 4 april 18:00 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Woensdag 3 juli
18:00 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Woensdag 11 december 09:30 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel


De agenda en stukken voor de AB-vergaderingen zullen twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende AB-vergadering online worden geplaatst.

Agenda en stukken AB-vergadering 03-07-2019

 1. Agenda AB-vergadering 3 juli 2019
 2. Mededelingen
 3. Besluitenlijst van AB-vergadering 4 april 2019
 4. Overzicht ingekomen en verzonden stukken maart - juni 2019
 5. Financiƫle begroting 2020, Beleidsbegroting 2020 en MJR 2021-2023
  1. Belegvel
  2. Aanbiedingsbrief
  3. Beleidsbegroting 2020 Recreatieschap Hitland
  4. Financiƫle Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023
 6. Rechtspositie regeling recreatieschap (mondeling)
 7. Organisatie recreatieschap (mondeling)
 8. Hitlandselaan; stand van zaken en planning uitvoering (mondeling)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting