Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Hitland wordt gevormd door vertegenwoordigers van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. De samenstelling van het bestuur is hier in te zien.

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2021

DatumAanvangLocatie
Woensdag 31 maart10:00 uurDigitale vergadering*
Woensdag 14 april (extra vergadering)16:00 uurDigitale vergadering*
Donderdag 8 juli18:00 uurBlaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Woensdag 15 december18:00 uurDigitale vergadering*

De agenda en stukken voor de AB-vergaderingen zullen twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende AB-vergadering online worden geplaatst.

Stukken AB-vergadering woensdag 15 december

 1. Agenda AB-vergadering 15-12-2021
 2. Besluitenlijst AB-vergadering 08-07-2021
 3. Overzicht ingekomen / verzonden stukken juli - november 2021
 4. Tweede voortgangsrapportage en tweede begrotingswijziging
  1. Belegvel
  2. Voortgangsrapportage
  3. Begrotingswijziging
 5. Beheerplannen en meerjarenraming 2021-2030
  1. Belegvel
  2. Beheerplan openbaar gebied 2021-2030
  3. Bijlage openbaar gebied - Financieel overzicht
  4. Beheerplan Golfbaan Hitland 2021-2030
  5. Bijlage golfbaan - Meerjarenplanning en -begroting
 6. Verlenging overeenkomst De Heer Land en Water
  1. Belegvel
  2. Bijlage verlenging overeenkomst
 7. Controleprotocol accountant 2021
  1. Belegvel
  2. Controleprotocol 2021
 8. Concept vergaderdata 2022