Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Hitland wordt gevormd door vertegenwoordigers van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. De samenstelling van het bestuur is hier in te zien.

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2019

Datum Aanvang Locatie
Donderdag 4 april 18:00 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Woensdag 3 juli
18:00 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Woensdag 11 december 09:30 uur Blaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel


De agenda en stukken voor de AB-vergaderingen zullen twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende AB-vergadering online worden geplaatst.

Agenda en stukken AB-vergadering 04-04-2019

 1. Agenda AB-vergadering 4 april 2019
 2. Mededelingen
 3. Uitvoering reconstructie Hitlandselaan
  1. Belegvel opties & keuzes uitvoering Hitlandselaan
  2. Uitwerking opties & keuzes uitvoering Hitlandselaan
  3. Uitwerking opties en keuzes Hitlandselaan bijlage overzicht reacties
 4. Besluitenlijst AB-vergadering van 12 december 2018
 5. Overzicht ingekomen / verzonden stukken december 2018 - maart 2019
 6. Jaarrekening en Jaarverslag 2018
  1. Belegvel
  2. Aanbieding jaarrekening en jaarverslag 2018
  3. Jaarrekening 2018 incl. accountantsverklaring
  4. Jaarverslag 2018 Recreatieschap Hitland
 7. Voortgangsrapportage en begrotingswijziging
  1. Belegvel
  2. Eerste voortgangsrapportage en eerste begrotingswijziging 2019
  3. Eerste begrotingswijziging 2019
 8. Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023
  1. Belegvel
  2. Aanbieding beleidsbegroting, financiële begroting 2020 en MJR 2021-2023
  3. Financiële begroting 2020 en MJR 2021-2023
  4. Beleidsbegroting 2020 Recreatieschap Hitland
 9. Rondvraag
 10. Sluiting