Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Hitland wordt gevormd door vertegenwoordigers van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. De samenstelling van het bestuur is hier in te zien.

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2020

DatumAanvangLocatie
Woensdag 18 maart-Gecanceld
Vrijdag 3 juli09:00 uurBlaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel
Woensdag 16 december15:00 uurBlaardorpseweg 1, Nieuwerkerk aan den IJssel


De agenda en stukken voor de AB-vergaderingen zullen twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende AB-vergadering online worden geplaatst.

Agenda en stukken AB-vergadering 3 juli 2020

NB: Wil je deze vergadering bijwonen? Meld je dan vooraf aan via info@hitland.nl, dit i.v.m. de corona-maatregelen.
 1. Agenda AB-vergadering 03072020
 2. Mededelingen
 3. Voorstellen Ton Aker (mondeling)
 4. Besluitenlijst AB-vergadering 11 december 2019
 5. Overzicht ingekomen/verzonden stukken januari-juli 2020
 6. Jaarstukken 2019 (reeds digitaal vastgesteld 18/03)
  1. Belegvel
  2. Aanbiedingsbrief
  3. Jaarrekening 2019
  4. Jaarverslag 2019
 7. Financiƫle begroting 2021, Beleidsbegroting 2021 en MJR 2022-2024
  1. Belegvel
  2. Aanbiedingsbrief
  3. Beleidsbegroting 2021
  4. Financiƫle begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024
 8. Voorzitterswissel
 9. Hitlandselaan: eindresultaat
 10. Voortgangsrapportage eerste half jaar
  1. Belegvel
  2. Voortgangsrapportage
 11. Rondvraag
 12. Sluiting