Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacyverklaring Park Hitland

1. Inleiding

Bedankt voor uw bezoek aan de website van Park Hitland. Park Hitland is een recreatiegebied tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Park Hitland wordt beheerd door het Recreatieschap Hitland, een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. In de gemeenschappelijke regeling is een aantal zaken vastgelegd, die het besturen en beheren van het gebied regelen.

2. Doel en duur gegevensverzameling

Als organisatie zijn wij verplicht om u te informeren over de redenen, waarom wij uw gegevens verzamelen, wat er vervolgens met uw gegevens gebeurt en hoe lang de gegevens bewaard blijven. Laten wij voorop stellen dat uw gegevens altijd zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld worden. Daarnaast heeft u altijd het recht tot inzage, wijziging en/of verwijdering. Er is een aantal doelen waarvoor wij persoonlijke gegevens verzamelen. Hieronder lichten wij ze voor u toe.

a. Website Cookies
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Terwijl u op het internet surft, worden doorgaans technische en functionele cookies gebruikt om websites naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te kunnen blijven garanderen. U krijgt op onze website een cookies-melding bij uw bezoek, waar u kunt aanklikken of u akkoord gaat met deze cookies. Via de instellingen van uw internetbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, enz) kunt u uzelf afmelden voor cookies zodat deze niet meer worden opgeslagen, alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding laten afgeven bij verzending van een cookie. Let wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als u alle cookies uitschakelt.

b. Google Analytics
Uw bezoek aan onze website wordt gemonitord door Google Analytics. Met dit programma kunnen wij algemene statistieken (geen persoonsgegevens) inzien over onze bezoekers. Dit gaat met name over locaties in Nederland op basis van uw IP-adres (het internetadres vanaf waar de website is bezocht) en over het klik-gedrag op de website (waar het vaakst op geklikt wordt door onze bezoekers).

c. Evenementen
Schrijft u zich in voor een evenement dat door Park Hitland wordt georganiseerd, dan vragen wij ook enkele gegevens van u. Dit zijn nooit meer gegevens dan noodzakelijk, maar in ieder geval wel uw telefoonnummer en/of e-mailadres voor als we u moeten bereiken met informatie over het betreffende evenement. De inschrijvingen worden tijdelijk opgeslagen op de server bij Floro Webdevelopment, onze website-host. Wanneer de inschrijving gesloten is, nemen wij alle inschrijvingen over in een eigen bestand op onze server. De gegevens bewaren wij hoogstens vijf jaar, tenzij u anders aangeeft.

d. Cameratoezicht
Het terrein van o.a. de Ontmoetingstuin en Golfbaan Hitland wordt bewaakt door diverse camera’s. Middels diverse bordjes wordt u daar op en rondom deze locaties op geattendeerd. U heeft het recht tot inzage van de camerabeelden, mits deze nog beschikbaar zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen viainfo@hitland.info

e. Ingezonden foto’s
Op de nieuwe website van Park Hitland is het mogelijk om foto’s van Park Hitland in te sturen. Deze worden vervolgens met naamsvermelding tijdelijk vermeld op de homepage. Vooraf geeft u goedkeuring voor het laten publiceren van de foto met naamsvermelding. Tussentijds heeft u het recht tot wijziging en/of verwijdering van de foto met naamsvermelding. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@hitland.nl.

f. Ingezonden evenementen
Op die nieuwe website van Park Hitland kunnen externe partijen die een klein of groot evenement organiseren in Park Hitland, een verzoek doen om het op de website van Park Hitland te plaatsen. De gegevens die u instuurt, hebben allen betrekking op het betreffende evenement. Wij gaan er van uit dat u alleen de informatie deelt die u zelf wilt delen over het evenement en zullen (indien het evenement voldoet aan de richtlijnen van Park Hitland) de informatie overnemen. Tussentijds heeft u het recht tot wijziging en/of verwijdering van het evenement. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@hitland.nl.

3. Gegevens delen met derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals bedrijfsuitoefening:

  • Bank, vanwege verwerking van betalingen (indien nodig bijvoorbeeld bij een evenement)
  • Websitehost Floro Webdevelopment; voor de (tijdelijke) opslag van gegevens uit contact- en/of evenementenformulieren;
  • YourHosting; de e-mailadressen van Recreatieschap Hitland worden gehost bij YourHosting. E-mails worden (tijdelijk en veilig) op de online servers van YourHosting opgeslagen;
  • Google Analytics; voor de analyse van bezoekgegevens website.

4. Gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Heeft u zich ingeschreven voor een evenement? Dan bewaren wij een back-up van deze inschrijvingen tot maximaal vijf jaar na het evenement zodat wij bijvoorbeeld statistieken van plaatsgevonden evenementen kunnen maken.

5. Uw gegevens zijn goed beveiligd

Uw gegevens worden door ons goed beveiligd. Onze website maakt gebruik van een (betrouwbaar) SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het slotje en/of het woord ‘veilig’ voor de URL. Een SSL-verbinding stelt uw browser in staat om een beveiligde verbinding met een website tot stand te brengen. Uw persoonlijke gegevens zijn goed beveiligd, met een up-to-date virusscanner en een goed beveiligde server en back-up van de gegevens. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer daar een functionele reden voor is, bijvoorbeeld wanneer evenementen in samenwerking met externe partijen georganiseerd worden. De partijen met wie wij uw gegevens delen, hebben allen een verwerkingsovereenkomst met ons over het gebruik van uw gegevens.

6. Uw rechten en plichten

U heeft ten alle tijde het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en/of te laten verwijderen. Wilt u iets inzien, wijzigen of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op via privacy@hitland.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook eventuele tips, vragen of feedback naar ons sturen. Wij doen ons best om het binnen 48 uur te beantwoorden. Ook zijn wij er wettelijk toe verplicht u te wijzen op het volgende: Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bij het Recreatieschap Hitland en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Recreatieschap Hitland
Bezoekadres: Blaardorpseweg 1
2911BC, Nieuwerkerk aan den IJssel
KvK-nummer: 58728813
www.parkhitland.nl
info@hitland.nl / privacy@hitland.nl
0180-317188