Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Beheer & bestuur

Park Hitland is in beheer van het Recreatieschap Hitland. Recreatieschap Hitland is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Het Algemeen en Dagelijks bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van Gemeente Capelle aan den IJssel en Zuidplas. De samenstelling van het bestuur kun je hier inzien. In de Gemeenschappelijke Regeling is voor Park Hitland een aantal zaken vastgelegd, die het besturen en beheren van het gebied regelen.

Het Recreatieschap heeft circa 270 hectare openbaar toegankelijk recreatiegebied in eigendom, beheer en onderhoud. Het gebied is ingericht voor openbare dagrecreatie. In Park Hitland ligt een openbare 18-holes golfbaan en een 9 holes par 3 baan met voorzieningen, die tevens eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door het Recreatieschap. In het vastgestelde Beheerplan voor het openbaar gebied en het Beheerplan voor Golfbaan Hitland is het beheer en onderhoud voor de komende jaren vastgelegd.

Regelgeving en handhaving

Voor het beheer is een Algemene Verordening voor Park Hitland vastgesteld. Hierin zijn regels opgenomen voor bezoekers van het gebied, maar ook voor bijvoorbeeld het houden van groepsactiviteiten, evenementen, verkoop van artikelen en dergelijke.

Op basis van de Algemene Verordening vindt er handhaving plaats in Park Hitland. Voor toezicht en handhaving is een meerjarig contract afgesloten met Handhaving Capelle (010 - 284 81 11). Je kunt de toezichthouders op verschillende dagen / momenten treffen in Park Hitland.

Werkgroep Hitland

Hitland kent een eigen gebruikersgroep: Werkgroep Hitland. De werkgroep bestaat uit liefhebbers van Park Hitland. Het doel van de Werkgroep Hitland is het actief en uit ervaring bijdragen aan het behouden en/of vergroten van de kwaliteit van het recreatiegebied. De Werkgroep adviseert het Dagelijks en Algemeen Bestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken, die betrekking hebben op het gebruik van het recreatiegebied.

Meer informatie over Werkgroep Hitland en de inhoud van de vergaderingen vind je op deze pagina. De Werkgroep is nog op zoek naar mensen uit Nieuwerkerk die het team van de gebruikersgroep willen versterken. Via het e-mail kan contact worden opgenomen met de Werkgroep.