Bestuur

Het Recreatieschap Hitland heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 4 vertegenwoordigers van de gemeente Capelle aan den IJssel en 4 vertegenwoordigers van de gemeente Zuidplas. Uit het Algemeen Bestuur worden 4 leden voor het Dagelijks Bestuur gekozen. Algemeen en Dagelijks Bestuur worden voor een periode van 4 jaar aangewezen respectievelijk benoemd.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap is als volgt samengesteld:

namens Gemeente Capelle aan den IJssel
mw. H. Westerdijk
dhr. M. Wilson
dhr. J. Kolster
mw. M.J. van Cappelle

en namens Gemeente Zuidplas
dhr. D.A. de Haas
dhr. J. Verbeek
dhr. J. Hordijk
dhr. K.J.G. Kats

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

dhr. D.A. de Haas (voorzitter)
mw. H. Westerdijk (vice-voorzitter en penningmeester)
dhr. J. Verbeek
dhr. M. Wilson

Algemeen en Dagelijks Bestuur worden bijgestaan door een secretaris, mw. R.L.M. den Ouden.