Bestuur

Het Recreatieschap Hitland heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 4 vertegenwoordigers van de gemeente Capelle aan den IJssel en 4 vertegenwoordigers van de gemeente Zuidplas. Uit het Algemeen Bestuur worden 4 leden voor het Dagelijks Bestuur gekozen. Algemeen en Dagelijks Bestuur worden voor een periode van 4 jaar aangewezen respectievelijk benoemd.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap is als volgt samengesteld:

namens Gemeente Capelle aan den IJssel
mw. H. Westerdijk
dhr. M. Wilson
dhr. J. Kolster
mw. H.A. Groenendijk-de Vries      

en namens Gemeente Zuidplas
dhr. D.A. de Haas
dhr. J. Verbeek
dhr. J. Hordijk
dhr. H. Weber

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

mw. H. Westerdijk (voorzitter)
dhr. D.A. de Haas (vice-voorzitter en penningmeester)
dhr. J. Verbeek
dhr. M. Wilson

Algemeen en Dagelijks Bestuur worden bijgestaan door een secretaris, mw. R.L.M. den Ouden.