Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Onderhoud en exploitatie

Recreatieschap Hitland is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Bij het aangaan van de gemeenschappelijke regeling hebben de genoemde gemeenten hun zeggenschap over de aanleg, de instandhouding en het beheer van het recreatiegebied Hitland overgedragen aan het recreatieschap. Het recreatieschap heeft een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 2 wethouders van Capelle aan den IJssel en 2 wethouders van Zuidplas. Het Dagelijks Bestuur is gekozen door en uit het Algemeen Bestuur en bestaat uit 2 vertegenwoordigers.

Het recreatieschap heeft circa 265 hectare recreatie- en natuurgebied in beheer. Het merendeel hiervan is openbaar toegankelijk recreatie- en natuurgebied, dat beheerd en onderhouden wordt met geld van de genoemde gemeenten. Een uitzondering hierop is de golfbaan.

De golfbaan is weliswaar openbaar en dus voor een ieder (mits beschikkend over voldoende golfvaardigheid) toegankelijk, maar voor het gebruik ervan moet worden betaald. Het valt dus niet onder de noemer openbaar toegankelijk recreatie- en natuurgebied, waar een ieder (zonder betaling) gebruik van kan maken.

Het recreatieschap heeft de golfbaan destijds aangelegd met als doel om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden golf als vorm van recreatie te kunnen beoefenen tegen een zo laag mogelijke vergoeding. De gemeenten hebben voor de aanleg echter uitgesproken, dat de golfbaan qua beheer en onderhoud geen geld mag kosten. De golfbaan wordt dus bedrijfsmatig beheerd en onderhouden, ofwel geëxploiteerd.

Met het beheer en onderhoud van het openbaar toegankelijke recreatie- en natuurgebied is een bedrag gemoeid van circa € 580.000,- per jaar. Deze kosten worden op basis van het inwonertal verdeeld over de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas.

Met de exploitatie van de golfbaan is een bedrag gemoeid van circa € 1.450.000,- per jaar. Hier staat echter een hoger bedrag aan inkomsten tegenover, waardoor de golfbaan de gemeenten geen geld kost.