Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Voorgenomen reconstructie Hitlandselaan

Voorgenomen reconstructie Hitlandselaan

28 november 2018

De Hitlandselaan is een markant onderdeel van Park Hitland dat bij velen bekend en geliefd is vanwege de prachtige bomenrijen langs de laan. De Hitlandselaan is zo’n 1,5 kilometer lang en langs de laan staan ongeveer 230 populieren van inmiddels ruim 50 jaar oud. De Hitlandselaan loopt van de ’s Gravenweg naar de Groenendijk in Nieuwerkerk aan den IJssel en het deel tot aan Parc de IJsselhoeve is in eigendom en beheer van Recreatieschap Hitland.

Onderzoek

De laatste jaren is het wegdek van de Hitlandselaan aanzienlijk achteruit gegaan en daarom heeft het recreatieschap opdracht gegeven tot een uitgebreid onderzoek. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de technische staat van de weg met daarbij een belangrijke vraag: of de circa 230 populieren behouden kunnen blijven wanneer er herstel/reconstructie zou moeten plaatsvinden. De conclusie van het onderzoek toont helaas overduidelijk aan: een renovatie van het wegdek is dringend noodzakelijk en hierbij kunnen de bomenrijen spijtig genoeg niet behouden blijven.

De prachtige bomenrijen langs de Hitlandselaan zijn al zeker 20 jaar onderwerp van discussie geweest. De gezondheid en vitaliteit van de bomen is op twee eerdere momenten onderzocht en gerapporteerd, waarbij een duidelijk beeld gevormd is dat de vitaliteit van de bomen niet optimaal is en de bomenrij geen lange levensverwachting meer had. De verwachte levensduur van populieren was zo’n 30 jaar, en de populieren langs de Hitlandselaan zijn inmiddels ruim 50 jaar oud.

Veiligheid weggebruikers en recreanten

Het wegdek is in slechte staat (rafeling, scheuren en verzakking) en de weg voldoet niet aan de huidige verkeersveiligheidseisen, waardoor de veiligheid van weggebruikers en recreanten in het geding komt. Onder en in het asfalt zitten boomwortels die bij een renovatie van het wegdek verwijderd moeten worden om verzakkingen in de toekomst te voorkomen. Beschadiging of verlies van wortels is hierbij onvermijdbaar en zal onherroepelijk leiden tot het afsterven van bomen of een dusdanige verzwakking veroorzaken, dat behoud van de bomen niet haalbaar is.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Hitland Daan de Haas (wethouder Zuidplas): “De Hitlandselaan is bij velen in de omgeving bekend en ook bij ons als bestuur geliefd. Natuurlijk willen we het liefst niets aan dat prachtige plaatje veranderen. Maar belangrijker is dat de veiligheid van de weggebruikers gegarandeerd kan blijven. Momenteel is dat niet het geval. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur zich voorgenomen om de Hitlandselaan te laten reconstrueren. Een ingrijpend besluit, maar helaas de enige optie. Bij de reconstructie willen wij als bestuur herplant garanderen.” Tijdens een vergadering van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Hitland op 12 december 2018 zal het bestuur een besluit nemen inzake de voorgenomen reconstructie.

Inloopavond donderdag 6 december

Op donderdag 6 december aanstaande biedt het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Hitland eenieder de mogelijkheid om vragen te stellen over de voorgenomen reconstructie van de Hitlandselaan. Tussen 18:00-20:00 uur zijn geïnteresseerden welkom op Blaardorpseweg 1, vergaderlocatie van Golfbaan Hitland. De uitnodiging met daarop meer informatie vindt u hier, aanmelden voor de inloopavond kan via e-mail

Achtergrondinformatie 

De achtergrondinformatie t.a.v. de voorgenomen reconstructie is openbaar en te raadplegen via onderstaande links.

  1. Voorstel Dagelijks Bestuur aan Algemeen Bestuur (AB-vergadering 12-december 2018)
  2. Adviesnotitie Hitlandselaan - NL Adviseurs
  3. Boom Effect Analyse (BEA) - Alles Over Groen Beheer

Contact

Eventuele vragen kunt u richten aan Jan Lassche en/of Roxanne den Ouden via e-mail of telefonisch via 0180-317188.