Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Besluit Algemeen Bestuur: Reconstructie Hitlandselaan 2019

Besluit Algemeen Bestuur: Reconstructie Hitlandselaan 2019

12 december 2018

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Hitland heeft besloten om de Hitlandselaan op korte termijn in 2019 te reconstrueren.Doorslaggevend voor dit besluit en met inachtneming van alle zienswijzen en achtergrondinformatie is de veiligheid van alle bezoekers aan Park Hitland. Uit onderzoek blijkt dat dit op de Hitlandselaan onvoldoende kan worden gegarandeerd. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 december jongstleden, lichtte het Dagelijks Bestuur het voorgenomen besluit tot reconstructie van de Hitlandselaan toe.

Sinds een aantal weken is de al ruim 20 jaar bestaande discussie over de bomenrijen langs de Hitlandselaan weer actueel. Reden hiervoor is een naar het wegdek uitgevoerd onderzoek, waaruit duidelijk naar voren is gekomen dat zowel de staat van het wegdek als de algehele conditie van de bomenrijen te wensen overlaten.

Zienswijzen, petitie en conclusie
Voorafgaand aan het besluit zijn vele zienswijzen ingediend bij en ook een petitie tegen de bomenkap langs de Hitlandselaan met 590 handtekeningen aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Tijdens de georganiseerde inloopavond is met belanghebbenden gesproken en zijn vele vragen beantwoord. Eén ding komt bij allen, zo ook de bestuursleden, overeen: het liefst wil iedereen de prachtige Hitlandselaan in de huidige staat behouden en er niets aan veranderen. De realiteit is helaas anders: de vitaliteit van de bomen neemt al jaren af. In deze regio en onder de omstandigheden langs de Hitlandselaan spreken experts van een bijzondere situatie dat de bomen langs deze laan nog steeds overeind staan. Welke vorm van onderhoud aan het wegdek dan ook: het betekent onherroepelijke schade voor de wortels van de bomen met afsterving tot gevolg.

Reactie Algemeen Bestuur: “Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor alle bezoekers aan Park Hitland. Veiligheid staat voorop, maar kunnen wij onvoldoende waarborgen op de Hitlandselaan. Wij willen ongelukken juist voorkomen en kiezen er daarom voor om de weg in 2019 te reconstrueren. In de besluitvorming hebben wij ons door meerdere experts laten adviseren, maar de conclusie blijft hetzelfde: de bomenrijen kunnen spijtig genoeg niet behouden blijven. De Hitlandselaan is en blijft een karakteristieke laan, en met dat als uitgangspunt starten wij als bestuur een participatietraject waarmee we samen met belanghebbenden de inrichting van de toekomstige Hitlandselaan vormgeven.”

Meedenken over toekomstbeeld Hitlandselaan
Het Algemeen Bestuur start een participatietraject waaraan inwoners en gebruikers van het recreatiegebied kunnen deelnemen. Tijdens een nieuwe bijeenkomst (begin 2019) kunnen betrokkenen meedenken over het toekomstbeeld van de Hitlandselaan, welk verkeer er wel of niet over de nieuwe laan mag rijden en welke beplanting er na de reconstructie terug moet komen om wederom een karakteristieke laan te creëren. Aanmelden kan bij het recreatieschap via info@hitland.nl, onder vermelding van ‘Meedenken over toekomstbeeld Hitlandselaan’.

Planning en uitvoering werkzaamheden
Naar verwachting starten de werkzaamheden aan het wegdek van de Hitlandselaan rond maart 2019 en start de kap van de eerste bomen in februari. Naast onderhoud aan het wegdek moeten ook de bermen aangepakten gereedgemaakt voor herbeplanting, wat vervolgens in najaar van 2019 op zijn vroegst gerealiseerd kan zijn. Zodra een definitieve planning voor de werkzaamheden beschikbaar is, verschijnt deze  op de website van Park Hitland (www.parkhitland.nl).

Achtergrondinformatie
Op onze website vindt u verder alle achtergrondinformatie, de adviesnotitie naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek en de meest gestelde vragen inzake de Hitlandselaan.