Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Meedenken over Hitlandselaan kan ook online

Meedenken over Hitlandselaan kan ook online

14 februari 2019

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Hitland heeft besloten om de Hitlandselaan op korte termijn in 2019 te reconstrueren. Doorslaggevend voor dit besluit en met inachtneming van alle zienswijzen en achtergrondinformatie is de veiligheid van alle bezoekers aan Park Hitland. De Hitlandselaan is en blijft een karakteristieke laan, en met dat uitgangspunt is het bestuur een participatietraject gestart. Wat houdt dit in? Dat belanghebbenden, omwonenden en geïnteresseerden mee kunnen denken over de vormgeving van de toekomstige Hitlandselaan.

Kort verslag 13 februari 2019

Op woensdagavond 13 februari waren zo’n 30 omwonenden en geïnteresseerden aanwezig om mee te denken over het toekomstbeeld van de Hitlandselaan. Daan de Haas, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Hitland, heette iedereen welkom en deed verslag van de aanloop voor de reconstructie en legde uit dat de avond in het teken van participatie stond: Iedereen mag meedenken over hoe de Hitlandselaan er na de reconstructie uit komt te zien. Het besluit om de weg te reconstrueren en daarbij de bomen te kappen is reeds genomen door het Algemeen Bestuur. Nu gaat het om de herinrichting van de laan.

Voor de reconstructie van de Hitlandselaan staan drie onderwerpen centraal: de toekomstige verkeerssituatie, de herbeplanting van bomen en de mogelijke opties of extra’s. Elk onderwerp werd uitgebreid besproken en toegelicht door inhoudelijk adviseurs op het gebied van verkeer en bomen. Voor het stellen van vragen, voorleggen van andere opties en toelichting daarop door de adviseurs werd ruim de tijd genomen. Bezoekers gingen met elkaar en de adviseurs in gesprek en deelden meningen en zienswijzen, in een goede en begripvolle sfeer. Na afloop heeft iedereen zijn/haar voorkeuren en mening over de onderwerpen via een invulformulier achter kunnen laten. Deze voorkeuren gebruikt het Dagelijks Bestuur als input voor de verdere uitwerking van de reconstructie en de uiteindelijke besluitvorming.

Online meedenken kan ook!

Wilt u online meedenken over de Hitlandselaan, dan kan dat. U kunt een digitaal invulformulier (t/m 20 februari 2019) invullen waarin een toelichting staat over de keuzes die gemaakt moeten worden (verkeerssituatie, herbeplanting en extra opties) waarover u uw voorkeur kunt aangeven. U kunt het digitale formulier invullen t/m woensdag 20 februari 2019. 

Vervolgbijeenkomst toekomstbeeld Hitlandselaan

Eind maart / begin april organiseert het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Hitland een tweede avond over het toekomstbeeld van de Hitlandselaan. Als u een eerdere inloopavond of participatieavond heeft bijgewoond, dan ontvangt u automatisch een uitnodiging. U kunt zich uiteraard ook alvast aanmelden via info@hitland.nl.

Achtergrondinformatie