Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Toekomstvisie Park Hitland krijgt vorm

Toekomstvisie Park Hitland krijgt vorm

21 september 2022

Het bestuur van Recreatieschap Hitland biedt de mogelijkheid om mee te denken over kansen en wensen voor de toekomst. Het doel is om eind dit jaar een herijkte, gemoderniseerde en gezamenlijk gevormde toekomstvisie voor de komende 10 jaar vast te stellen.

Een extern adviesbureau begeleidt de totstandkoming. De visie krijgt input mee van omwonenden, frequente gebruikers en andere respondenten. Tevens wordt de visie gekoppeld aan actuele beleidsthema’s zoals inclusiviteit, klimaat, sport en gezondheid. Door het bureau zijn verschillende deelonderzoeken uitgevoerd die inzicht geven in kansen voor de toekomst: een inwoneronderzoek, beleidsanalyse en doelgroep-analyse. Gezamenlijk met de input uit twee meedenkavonden met bewoners- en belangengroepen resulteert dit alles uiteindelijk in een nieuwe versie van de toekomstvisie voor Park Hitland.

Inwoneronderzoek
In een online vragenlijst die medio mei gepubliceerd is konden alle inwoners van Zuidplas, Capelle aan den Ijssel en Ouderkerk hun mening geven over diverse onderwerpen. In totaal hebben ruim 500 respondenten de enquête ingevuld; ongeveer 1/3e door inwoners van Zuidplas en 2/3e door inwoners van Capelle aan den Ijssel. Het grootste gedeelte van de respondenten bezoekt Park Hitland maandelijks tot wekelijks of zelfs dagelijks. De activiteiten die men dan het meeste doet: een ommetje maken, wandelen of fietsen. Als waardering komt het cijfer dat men aan Park Hitland geeft op een gemiddelde uit van een 7,6. 

Meedenkavonden
Eind juni vond een eerste meedenkavond plaats waar meer dan 50 vertegenwoordigers van bewoners- en belangengroepen op uitnodiging hebben meegedacht over een zevental thema’s met betrekking tot de actualisering van de toekomstvisie voor Park Hitland (klik hier voor een beknopt verslag). Een duidelijke uitschieter is het thema ‘Hitland natuurlijk’: over het belang, behoud en (beter) beleven van de natuur en de biodiversiteit in Hitland. Begin oktober denkt dezelfde groep tijdens de tweede meedenkavond mee over de eerste resultaten van het onderzoeksbureau en wordt gekeken tot welke concrete acties dit nu met prioriteit moet leiden volgens de vertegenwoordigers. Met deze laatste input kan het bureau zijn advies voor de nieuwe Toekomstvisie presenteren aan het bestuur van Recreatieschap Hitland. 

Voor meer informatie over de totstandkoming van de vernieuwde Toekomstvisie kun je terecht op www.parkhitland.nl/toekomstvisie.