Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Toekomstvisie

Blik op vooruit met nieuwe toekomstvisie park hitland

Laatste update: d.d. 09-02-2023

De Toekomstvisie van Park Hitland is toe aan vernieuwing en actualisatie en daarom is in 2022 het project 'Herijking Toekomstvisie' gestart. Het bestuur van Recreatieschap Hitland heeft de mogelijkheid geboden om mee te denken over kansen en wensen voor de toekomst, bijvoorbeeld d.m.v. een online enquête en twee meedenkavonden. Het doel is om een herijkte, gemoderniseerde en gezamenlijk gevormde toekomstvisie voor de komende 10 jaar vast te stellen.

De laatste versie van de Toekomstvisie dateert van 2009. In die versie is geconcludeerd dat voor Park Hitland drie denkrichtingen centraal stonden voor de jaren die volgden: vereenvoudigen, doorontwikkelen en bijzondere kansen benutten. Aan alle thema’s is de afgelopen jaren gehoor gegeven:

 1. Vereenvoudigen: door de dagelijkse recreatie blijvend te faciliteren, zoals bijvoorbeeld het ommetje met de hond.
 2. Doorontwikkelen: meegaan in de veranderende recreatiebehoefte: Bij de doorontwikkeling van Park Hitland in 2016 en 2017 is hier vorm aan gegeven door de realisatie van diverse nieuwe voorzieningen.
 3. Bijzondere kansen benutten: met als uitgangspunt dat de recreant zich in Park Hitland een dag goed kan vermaken is de bewegwijzering naar en in het gebied naar de diverse voorzieningen mogelijk gemaakt.
Meedenken

Bij het herijken van de Toekomstvisie is o.a. geëvalueerd wat er de afgelopen jaren is uitgevoerd, maar ook is er gekeken naar nieuwe kansen, wensen en thema’s. Het recreatieschap wilde nadrukkelijk participatie inzetten bij de totstandkoming van de nieuwe Toekomstvisie. Dit heeft op twee manieren plaatsgevonden:

 1. Meedenkavonden: Het recreatieschap heeft gericht omwonenden- en belangengroepen (zogeheten ‘stakeholders’) uitgenodigd voor twee meedenkavonden
  1. Verslag van de 1e Meedenkavond (juni 2022)
  2. Verslag van de 2e Meedenkavond (vervolg) (oktober 2022)
 2. Online vragenlijst: Meedenken kon ook door het invullen van onze online vragenlijst waarin iedereen zijn of haar mening kon geven over diverse onderwerpen die een onderdeel vormen van de Toekomstvisie. De vragenlijst is gesloten op donderdag 7 juli. Klik hier voor een overzicht van de highlights in de uitkomsten.
Planning 2023

Eind 2022 hebben zowel het Dagelijks als het Algemeen Bestuur de eerste uitkomsten van het door Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd opgestelde rapport vernomen en over vergaderd. De planning in 2023 ziet er (globaal gezien) als volgt uit:

 • Maart 2023: Het bestuur vergadert nog één keer over de dan voorliggende versie van de Toekomstvisie. Hierin is naast de visie o.a. aandacht voor werkrichtingen.
 • April 2023: Het Rapport Toekomstvisie wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad van zowel Gemeente Zuidplas als Gemeente Capelle aan den IJssel. Vervolgens hebben de gemeenteraden tot vóór de zomervakantie de tijd om een zienswijze in te sturen.
 • Zomer 2023: Het Rapport Toekomstvisie kan (afhankelijk van evt. zienswijzen) uitgebreid worden met een uitvoeringsprogramma.
 • Tweede helft 2023: Vaststelling van het uiteindelijke Rapport Toekomstvisie (incl. uitvoeringsprogramma) door Dagelijks en Algemeen Bestuur.
 • 2024: Uitvoering kan naar verwachting starten.
  Brede beleidsdekking

  Het recreatiegebied Park Hitland staat niet op zichzelf: Hitland is ruim 40 jaar geleden aangelegd als een buitenstedelijk recreatiegebied met een regionale betekenis. Diverse andere partijen zijn betrokken vanwege hun visie en/of beleid, bijvoorbeeld: Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zuidplas en Gemeente Capelle aan den IJssel (Recreatieschap Hitland is een gemeenschappelijke regeling van beide gemeenten). In de Toekomstvisie is dan ook aandacht voor de beleidsstukken van alle betrokken partijen; bijvoorbeeld de ambities van Capelle en Zuidplas zoals zij dat hebben vastgelegd in hun gemeentelijke visie.

  De totstandkoming van een herijkte versie van de Toekomstvisie wordt begeleid door een extern adviesbureau: Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd. Hiermee krijgt de Toekomstvisie niet alleen input mee van frequente gebruikers, maar wordt de visie ook gekoppeld aan beleid van het Rijk, de Provincie, beide gemeenten (Gemeente Zuidplas en Gemeente Capelle aan den IJssel). Ook actuele beleidsthema’s zoals inclusiviteit, klimaat, sport en gezondheid komen aan bod. Kortom: de herijkte Toekomstvisie belooft een complete visie te worden voor de korte termijn (binnen 5 jaar), middellange termijn (5-10 jaar) en lange termijn (na 10 jaar).

  Gerelateerde nieuwsberichten:
  1. Toekomstvisie Park Hitland: Blik op vooruit (d.d. 13/06/2022)
  2. Toekomstvisie Park Hitland: Input 1e Meedenkavond (d.d. 04/07/2022)
  3. Toekomstvisie Park Hitland krijgt vorm (d.d. 21/09/2022)
  4. Toekomstvisie Park Hitland: Input 2e Meedenkavond (d.d. 12/10/2022)
  5. Toekomstvisie Park Hitland: Planning 2023 (d.d. 09/02/2023)