Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Toekomstvisie Park Hitland: Input 1e Meedenkavond

Toekomstvisie Park Hitland: Input 1e Meedenkavond

4 juli 2022

Op maandag 27 juni vond de eerste meedenkavond plaats voor de Herijking van de Toekomstvisie voor Park Hitland. Hartelijk dank aan alle aanwezige stakeholders voor eenieders betrokkenheid en waardevolle input. Er zijn veel ideeën, kansen en aandachtspunten meegegeven. Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gaat met alle input aan de slag. Dit nieuwsbericht geeft op hoofdlijnen weer hoe de avond is verlopen en wat er is besproken.

Introductie en presentatie

We zijn de avond gestart met een introductie door Ton Aker, directeur Recreatieschap Hitland en een filmpje van Daan de Haas (vicevoorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur Recreatieschap Hitland). Vervolgens heeft Tinco Lycklama (Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd) een toelichting gegeven over het onderzoek en de bouwstenen.

Herijking Toekomstvisie

De Toekomstvisie van Park Hitland is toe aan vernieuwing en actualisatie. De laatste versie van de Toekomstvisie dateert van 2009. Inmiddels is het 2022 en is het hoog tijd om de Toekomstvisie inhoudelijk onder de loep te nemen: evalueren wat er de afgelopen jaren is uitgevoerd, kijken naar nieuwe kansen, wensen en thema’s.

Presentatie Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd

Tijdens de presentatie zijn kort de stappen toegelicht voor het onderzoek. Er staan drie bouwstenen centraal in het onderzoek naar de herijking: recreatiebehoeften, beleidsambities en kansen vanuit het gebied.

  1. Recreatiebehoeften: dit doen we o.a. door te kijken naar trends & ontwikkelingen, het uitvoeren van een inwonersonderzoek (nog in te vullen via deze link tot en met 7 juli) en een analyse van de leefstijlen.
  2. Beleidsanalyse: een deskstudie naar de ambities vanuit andere relevante beleidsvelden van de gemeente Capelle aan den IJssel en Zuidplas, met als doel te inventariseren welke thema’s belangrijk zijn en of (en hoe) Hitland hier mogelijk een bijdrage aan kan leveren.
  3. Kansen vanuit het gebied: we bekijken welke kansen, wensen en belangrijke aandachtspunten er spelen in het gebied die Hitland zou kunnen verzilveren. Dit doen we onder andere door deze meedenkavond.

Opgehaalde kansen & aandachtspunten

In het interactieve deel is iedereen aan de slag gegaan met belangrijke kansen en aandachtspunten. Op 6 thema’s konden de aanwezigen input leveren.

  • Hitland Natuurlijk: dit is een belangrijk thema; zo blijkt uit de hoeveelheid memo’s die is opgeplakt. Er is o.a. gesproken over het belang van de natuur en de biodiversiteit in Hitland en het behouden hiervan. Ook zijn er kansen meegegeven om de natuur te versterken (in kwantitatieve zin maar ook door optimalisatie van het beheer en onderhoud), en mogelijkheden om de natuur (beter) te beleven door kleinschalige faciliteiten, natuureducatie en/of informatievoorziening over ecologie en biodiversiteit. Er zijn veel concrete ideeën meegegeven hoe er gewerkt kan worden aan deze aandachtspunten en hoe de natuur meer beleefbaar gemaakt kan worden.
  • Hitland Recreatief: de recreatieve mogelijkheden (voorzieningen) zijn in de afgelopen jaren verbeterd. Het aantal kansen en aandachtspunten dat op dit thema is meegegeven is dan ook relatief beperkt. Er zijn wel een aantal concrete ideeën meegegeven (o.a. LandArt, natuureducatie en meer). Daarnaast kwam ter sprake dat er momenteel in Hitland Zuid veel recreatieve mogelijkheden zijn, maar dat dit in Noord nog beperkt is. 
  • Hitland Gezond: er is o.a. gesproken over de mogelijkheden voor sporten en bewegen in Hitland. Specifiek ging het over routes, zowel voor wandelen en fietsen, maar ook over andere vormen van actieve recreatie als roeien, kanoën, veldlopen. Belangrijk aandachtspunt dat daarbij is meegegeven is de padendichtheid, ook gezien de veiligheid voor de gebruikers van de paden.
  • Hitland Inclusief: hier is o.a. gesproken over de toegankelijkheid van de fiets- en wandelpaden voor mensen die minder mobiel zijn, het aantrekkelijk maken van Hitland voor jong en oud. Ook werd benoemd dat het gevoel van veiligheid momenteel goed is in Hitland.
  • Hitland Veerkrachtig: dit thema gaat o.a. over energietransitie, klimaatadaptatie, wateropvang. Er is o.a. gesproken over het gebruiken van de bodemwarmte, over alternatieve vormen van energieopwekking (zonnepanelen, windmolens) die in de natuur niet passend zijn, maar beter binnen de bebouwde kom passen. Daarnaast is gesproken over mogelijkheden om in te spelen op de behoefte aan ‘afkoelen aan het water’ bij warm weer.
  • Overige: tot slot zijn er nog een aantal overige onderwerpen/thema’s benoemd. Zo wordt o.a. aangegeven dat er meer aandacht moet komen voor cultuurhistorie en de mogelijkheden om cultuurhistorie te beleven. Met de cultuurhistorie wordt zowel het erfgoed (bijv. de steenovens) als het cultuurlandschap bedoeld. 

Online vragenlijst

TIP: Tot en met donderdag 7 juli kan iedereen meedenken door het invullen van onze online vragenlijst waarin iedereen zijn of haar mening kan geven over diverse onderwerpen die een onderdeel vormen van de Toekomstvisie.

Aan de slag met input

Tijdens de eerste Meedenkavond zijn veel ideeën, kansen en aandachtspunten meegegeven. Daarnaast is er al veel input verzameld d.m.v. de online vragenlijst. Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gaat in de zomermaanden met alle input aan de slag.

Foto's

Hieronder vindt u enkele foto's van de eerste meedenkavond.