Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Toekomstvisie Park Hitland: Input 2e Meedenkavond

Toekomstvisie Park Hitland: Input 2e Meedenkavond

12 oktober 2022

Op donderdag 6 oktober vond een tweede (vervolg)meedenkavond plaats voor de Herijking van de Toekomstvisie voor Park Hitland. Hartelijk dank aan alle aanwezige stakeholders voor eenieders betrokkenheid en waardevolle input. Er zijn wederom veel ideeën, kansen en aandachtspunten meegegeven. Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gaat in de afrondende fase met alle input aan de slag. Dit nieuwsbericht geeft op hoofdlijnen weer hoe de avond is verlopen en wat er is besproken.

Introductie en presentatie

De avond begon met een introductie door Ton Aker, directeur Recreatieschap Hitland en Daan de Haas, voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur Recreatieschap Hitland. Daan licht de vervolgstappen toe en geeft aan dat een nieuwe visie midden volgend jaar goedgekeurd gaat worden. Hierna heeft Tinco Lycklama van Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd de eerste bevindingen gepresenteerd op basis van de onderdelen die tot nu toe al aan bod zijn gekomen in het traject actualisering Toekomstvisie:

Inwonersonderzoek

Vervolgens keken we naar het inwonersonderzoek. De enquête is door 525 inwoners ingevuld (tweederde is afkomstig uit Capelle aan den IJssel, en eenderde uit gemeente Zuidplas). Park Hitland is onder de respondenten erg populair en mensen zijn erg tevreden: Park Hitland krijgt gemiddeld een 7,6, en 60% van de respondenten komt zelfs dagelijks of wekelijks in Park Hitland. De inwoners benadrukken dat het behoud van de natuur, veiligheid en een balans vinden in het hondenbeleid in de toekomst voor hen erg belangrijk is. Klik hier voor een overzicht van de highlights van de uitkomsten van het inwonersonderzoek.

Interactief deel

Meer dan 40 personen deden mee aan het interactieve deel waarbij de opgehaalde kansen en aandachtspunten van de vorige meedenkavond centraal stonden. Er is tweemaal de vraag gesteld om prioriteit te geven aan de kansen (9 kansen per keer), en vervolgens om de hoogst scorende kans een plek te geven op de kaart (waar mag de kans een plek krijgen?). 

De groep aanwezigen gaf het uitbreiden van de omvang van de natuur de hoogste prioriteit, gevolgd door het (meer) beleefbaar maken van erfgoed en cultuur met bijzondere routes, ook op het gebied van natuur. Daarnaast bleek het erg belangrijk te zijn om de kwaliteit van de natuur te verbeteren. Het vergroten van de omvang van de natuur en het verbeteren van de kwaliteit hebben geen specifieke plaats op de kaart: op de kaart werd Hitland-Noord, Hitland-Zuid, het middengebied en zelfs de Hollandsche IJssel aangegeven.

Ten slotte is er gevraagd naar welke thema’s, naast recreatie, volgens de groep belangrijk zijn voor doorontwikkeling, dit om de link te maken tussen de wensen vanuit het beleid en het aanvullend onderzoek, en de wensen van de aanwezigen. Er zijn vijf thema’s voorgesteld:

  1. Natuur en landschap (o.a. biodiversiteit, toekomstbestendig landschap, kwaliteit natuur (Duurzaamheid)
  2. Duurzaam (o.a. circulair, milieuvriendelijk, klimaatadaptatie, energietransitie)
  3. Gezond (o.a. sporten, bewegen, gezonde leefstijl)
  4. Inclusief (o.a. toegankelijk, sociale veiligheid, welzijn)
  5. Duurzame vervoersmiddelen en deelconcepten (deelfietsen, deelscooters, etc.) opzetten

De resultaten waren niet verrassend: natuur en landschap bleek met 44% de hoogste prioriteit te hebben voor de groep, gevolgd door duurzaamheid (24%), gezondheid (20%), inclusiviteit (10%) en duurzame vervoersmiddelen en deelconcepten (3%).

De input van het interactieve deel zal worden meegenomen in de rapportage en het advies naar Park Hitland. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van alle gebruikers, ook zij die mogelijk in kleinere groepen aanwezig waren.

Afsluiting en vervolg

Daan de Haas heeft als voorzitter van het bestuur van het recreatieschap de avond afgesloten met een bedankje aan alle aanwezigen voor de waardevolle input. Alle opgehaalde informatie wordt verwerkt tot een herijking van de bestaande toekomstvisie. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gaat het rapport afronden en daarna wordt het eerst aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur gepresenteerd. Het bestuur is vervolgens aan zet om te kijken welke onderdelen haalbaar zijn, binnen o.a. een financieel kader. Rond maart/april volgend jaar verwacht het bestuur de vernieuwde Toekomstvisie vast te kunnen stellen, waarna het wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van zowel Zuidplas als Capelle aan den Ijssel met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het bestuur verwacht kortom medio volgend jaar met de eerste onderdelen aan de slag te kunnen.  

Meer informatie

Voor alle voorgaande informatie m.b.t. de actualisering van de Toekomstvisie kunt u terecht op deze pagina.

Foto's

Hieronder vindt u enkele foto's van de tweede meedenkavond.