Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Ontmoetingstuin Hitland

Highlights

Ontmoetingstuin Hitland

Langs het ‘Langepad’ in Hitland-Zuid is in 2017 een moestuincomplex gerealiseerd, ‘Ontmoetingstuin Hitland’. Recreatieschap Hitland heeft de basisinfrastructuur gesubsidieerd met subsidie van Provincie Zuid-Holland. Een stuk grond van 2.517,5 m2 is omheind en toegankelijk gemaakt met een pad. Er is een gereedschapsberging met toiletruimte gebouwd, en het deel rechts naast het centrale pad is afgegraven en vervangen met schone grond.

De ontmoetingstuin is een buurtproject op openbaar terrein waarbij het niet alleen gaat om (moes)tuinieren, maar ook om met omwonenden activiteiten te ontplooien met een maatschappelijke meerwaarde, ‘iets’ van elkaar te leren én natuurlijk gewoon gezellig met elkaar bezig zijn. We streven naar lokale betrokkenheid en participatie, contact tussen omwonenden en moestuiniers en het mogelijk maken van culturele en sociale activiteiten van derden. Er zijn verschillende buurtgroepen bij betrokken o.a.:

1.       WOP-Oostgaarde ; www.wopoostgaarde.nl
2.       Stichting Welzijn Capelle ; www.welzijncapelle.nu
3.       Kinderopvang Humanitas ; www.kinderopvanghumanitas.nl
4.       Voedselbank Capelle ; www.voedselbankcapelle.nl/
5.       Evangelische Kerk de Doorbraak ; www.dedoorbraak.org

Elke organisatie heeft een thematuin van 12 x 12 meter. Op 144 m2 kunnen ze een eigen plan realiseren (een thema). Aan de andere kant van het centrale pad huren moestuiniers percelen variërend in omvang van 20m2 tot 80m2.

De beheergroep is aan de slag gegaan met het tuinplan, de verdeling van grond, een tuinreglement en het organiseren van verschillende seizoensactiviteiten. Er is veel werk verzet. Het resultaat na het eerste seizoen mag er zijn!'

Contactgegevens:
E: ontmoetingstuin.hitland@gmail.com

Adres voor navigatie: Langepad 2