Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Werkzaamheden in Park Hitland

Werkzaamheden in Park Hitland

24 augustus 2023

Werkzaamheden in Park Hitland

Nu de zogenaamde “bouw-vakantie” voorbij is, starten er enkele werkzaamheden in Park Hitland.

Aan de Groenendijk in Hitland Zuid wordt door het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard een nieuw gemaal gerealiseerd. Elders op onze website is daar ook al informatie over verschenen. De werkzaamheden vinden plaats tot halverwege 2024. Voor specifieke vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij het Hoogheemraadschap:

  Vervanging gemaal Hitland (schielandendekrimpenerwaard.nl) 

Bij de inrit van de Blaardorpseweg en achter de eerste parkeerplaats ontstaat elke winter steeds meer wateroverlast. Dit komt door de lage ligging van de bermen. Door verzakking wordt de zgn. drooglegging steeds minder en omdat er nu uit een project geschikte grond vrij komt, gaan we een aantal bermen nu aanvullen. Dat gebeurt met vrachtwagens, die in de bocht moeten draaien en achteruit moeten steken. Het geeft wellicht enig ongemak als u even moet wachten, maar de wegen zullen niet worden afgesloten. Het werk duurt enige dagen. 

Ook wordt het ruiterpad doorgetrokken vanaf de picknickbank tot aan de parkeerplaats, zodat het  ook voor de paarden weer schoon en droog begaanbaar is.

In een later stadium wordt de parkeerplaats zelf ook nog eens opgehoogd, maar dit vergt wat meer voorbereiding.

In Hitland Noord wordt binnenkort de honden-prettuin opgeknapt: ook daar is veel maanden in het jaar de grond heel drassig en ook daar gaan we ophogen. Er komt ook nieuw zand, er worden wat greppels gegraven en de boomstammen worden weer gesorteerd en eventueel aangevuld.

Het hekwerk wordt rechtgezet en willen we een andere poort: deze hoeft niet op slot te kunnen, maar moet wel dichtvallen zodat de honden niet zelfstandig naar buiten kunnen.

En er komt halfverharding bij de entree vanaf het schelpenpad tot rondom de eerste zitbank.