Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Werkzaamheden en wateroverlast in Park Hitland

Werkzaamheden en wateroverlast in Park Hitland

23 december 2020

De afgelopen periode is er veel water gevallen en is er dus helaas sprake van wateroverlast. Zoals velen wel zullen weten, ligt Park Hitland vlakbij het laagste punt van Nederland. Omdat de maaiveldhoogte ten opzichte van het oppervlaktewaterpeil in Park Hitland erg laag is, staan de paden regelmatig onder water. Doordat het waterpeil correspondeert met het waterpeil in de sloten, zal het overtollige water ook niet snel uit zichzelf gaan zakken (dit is bijvoorbeeld terug te zien bij de greppels langs het Langepad).

Het najaar is tevens de periode waarin enkele werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om het recreatiegebied ‘winterklaar’ te maken. Een deel van de werkzaamheden kan met klein materieel worden uitgevoerd, maar een ander deel moet met groot materieel worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld: maaien en het opschonen van de slootkanten. De werkzaamheden aan de waterkanten zijn altijd in het najaar gepland, simpelweg omdat het Hoogheemraadschap dit eist. Dit jaar stonden deze werkzaamheden oorspronkelijk gepland in oktober, maar toen viel er meer regen dan in november en was het waterpeil overal te hoog.

Door de combinatie van werkzaamheden met groot materieel en de natte omstandigheden zijn de paden in het park niet overal droog en schoon begaanbaar. In het verleden zijn de asfaltpaden (de wandelpaden) vervangen door een halfverharding. Dit was indertijd nodig omdat asfalt veel zwaarder is dan andere verhardingssoorten en daardoor veel sneller verzakte. Om de paden weer meer bruikbaar te maken zijn ze nog een keer extra geveegd na de werkzaamheden.

We hopen dat iedereen ondanks de wateroverlast toch een fijne wandeling in Park Hitland kan maken tijdens deze bijzondere coronaperiode! Rekening houden met schoeisel is daarbij wel een must. 

(Foto bij nieuwsbericht: Leen de Koning)