Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Voortgang aanleg gemaal Groenendijk

Voortgang aanleg gemaal Groenendijk

7 december 2023

Voortgang aanleg gemaal Groenendijk

Van Hattum en Blankevoort is in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard bezig met het vervangen van het gemaal aan de Groenendijk. De komende weken worden betonpalen en stalen damwanden geslagen, waarna het uitgraven van de grond ten behoeve van de bouw kan beginnen.attH

Er wordt een gronddepot ingericht naast de Klaas Klinkertkade. Deze blijft tot na de zomer van 2024 liggen en wordt daarna weer verwijderd.

De planning van de werkzaamheden is ongeveer als volgt:

Afsluiterput en leidingenstraat eerste fase:

De bouwkuipen, welke zijn aangebracht in de Groenendijk, worden aankomende weken ontgraven ten behoeve van diverse uit te voeren werkzaamheden binnen deze bouwkuipen.

Funderingswerkzaamheden ten behoeve van het gemaal en vispassage:

Om het gemaal en de vispassage te kunnen realiseren dienen er funderingswerkzaamheden uitgevoerd te worden. De funderingswerkzaamheden omhelzen het aanbrengen van prefab betonpalen en damwanden.

Grondwerk bouwkuipen:

De bouwkuipen worden vanaf de bovenzijde ontgraven. De vrijkomende grond wordt grotendeels afgevoerd middels de naastgelegen “oude” toegangsweg richting park Hitland. Deels wordt de vrijkomende grond ook over de Groenendijk afgevoerd.

Gronddepot:

In overleg met de beheerder van park Hitland is een bestemming toegewezen welke gebruikt gaat worden als gronddepot. Het gronddepot wordt ingericht op het weiland welke naast het toekomstige gemaal gelegen is.

Verbreden en verdiepen watergangen in park Hitland:

Diverse aanwezige watergangen in park Hitland dienen verbreedt en verdiept te worden. Met deze werkzaamheden wordt op termijn begonnen. U zult dit merken door de aanwezigheid van werkverkeer in park Hitland. Toegang vanuit Capelle aan den IJssel naar park Hitland blijft gewaarborgd.

 

Hinder in de omgeving:

Tijdens de grond -en funderingswerkzaamheden kan er verkeers -en geluidhinder ontstaan. Wij doen er alles aan om deze omgevingshinder tot een minimum te beperken. Echter is het niet onoverkomelijk dat u hinder zult ondervinden van de werkzaamheden.

 

Toegang tot park Hitland en de Groenendijk:

De wegomlegging welke aanwezig is zorgt er tijdens de werkzaamheden voor dat de parkeerplaats van park Hitland ten alle tijden bereikbaar blijft voor de recreanten en overige bezoekers van park Hitland. Tevens blijft de Groenendijk intact door de aanwezigheid van de bypass (wegomlegging door asfaltweg).

 

De werkzaamheden welke op de planning staan voor de aankomende tijd zijn:

 

Voorbereidende werkzaamheden grondwerk ten behoeve van ontgraven bouwkuipen Groenendijk

Voorbereidende werkzaamheden funderingswerk ten behoeve van gemaal en vispassage

Start ontgraven bouwkuipen in de Groenendijk

Start inrichten gronddepot park Hitland

Start aanbrengen heiplateau t.b.v. funderingswerkzaamheden gemaal

Leverantie damwanden t.b.v. funderingswerkzaamheden gemaal

Start grondwerkzaamheden verbreden en verdiepen watergangen in park Hitland

Aanbrengen prefab betonpalen t.b.v. gemaal en vispassage

Grondwerkzaamheden verbreden en verdiepen watergangen in park Hitland

Aanbrengen damwanden t.b.v. bouwkuipen voor het gemaal en vispassage

 

U bent altijd welkom in de bouwkeet van de aannemer.

Vragen kunt u stellen via

hitland@vhbinfra.nl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paden opknappen en Baggerwerkzaamheden

Begin oktober waren we begonnen met het opknappen en vooral iets ophogen van de halfverharde paden in Park Hitland. Helaas zijn deze werkzaamheden stil komen te liggen door de vele regenval. We hopen en verwachten het werk nog wel te kunnen afronden in december, zodat eenieder daarna weer met schone en droge voeten van het recreatiegebied kan genieten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Heer Land en Water.

 

Komende week wordt gestart met het verwijderen van bagger in de watergangen in Capelle aan den IJssel. De bagger wordt via een persleiding getransporteerd naar percelen in Hitland. Eerst wordt het weiland-depot achter de golfbaan benut. Deze is vorig jaar aangelegd ten behoeve van het baggeren in Hitland en in Zuidplas. Als dit grote depot gevuld is, worden nog een aantal andere percelen ingericht in Hitland Zuid.

De werkzaamheden zijn in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en worden uitgevoerd door de Kuiper Groep.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot volgend jaar zomer.