Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Vervanging gemaal Hitland in 2023

Vervanging gemaal Hitland in 2023

5 januari 2023

Aan de rand van Park Hitland (naast de parkeerplaats bij de Groenendijk) staat een verouderd gemaal van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). In 2023 wordt dit gemaal vervangen, wat meerdere voordelen/vernieuwingen met zich meebrengt. Het nieuwe gemaal kan meer water afvoeren (bijv. bij langdurige regenval) en tegelijk krijgt het gemaal een waterinlaat om schoon water uit de Hollandsche IJssel de polder in te kunnen laten stromen (bijv. bij langdurige droogte). Daarnaast komt er een visvriendelijke pomp en een vispassage, waardoor vissen heen en weer kunnen tussen de rivier en de sloten in Park Hitland. Tot slot gaat het gemaal duurzame energie opwekken voor eigen gebruik (verlichting, verwarming). De start van de bouw van het gemaal volgt in de zomer van 2023. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de website van het HHSK. NB: Pas als het nieuwe gemaal er staat en is getest, wordt het oude afgebroken. 

Bomenkap i.v.m. realisatie gemaal (januari '23)

Het nieuwe gemaal neemt meer ruimte in beslag en daarom moeten een aantal bomen worden gekapt. Het betreft 4 rijen met 5 bomen, welke niet op de lijst van waardevolle bomen staan waardoor zij zonder kapvergunning worden gekapt met inachtneming van de wet natuurbescherming. Belangrijk om te weten is dat met Recreatieschap Hitland reeds afgesproken is dat de bomen in 2023 op een andere plek in Park Hitland worden aangeplant.