Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Start Fase 2 reconstructie Hitlandselaan 12 augustus

Start Fase 2 reconstructie Hitlandselaan 12 augustus

26 juli 2019

Op maandag 26 augustus wordt fase 2 van de reconstructie van de Hitlandselaan ingeluid. De eerste twee weken staan in het teken van het frezen van de overgebleven boomstronken in de bermen. Vanaf 26 augustus starten de werkzaamheden voor de reconstructie van het wegdek en de aanleg van het nieuwe, vrij liggende wandelpad.

De reconstructie van het wegdek en de aanleg van het vrij liggende wandelpad is op basis van alle wensen van belangstellenden en besluiten van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Hitland verder uitgewerkt en beschreven in een bestek. Het bestek is door middel van een aanbesteding op uitnodiging aangeboden aan een vijftal aannemingsbedrijven, waarvan vier zich hebben ingeschreven. De opdracht is inmiddels gegund en verleend. Na de start op maandag 12 augstus nemen de werkzaamheden in totaal tien weken in beslag, tot ongeveer eind oktober. Tijdens de werkzaamheden is de Hitlandselaan afgesloten voor verkeer en gelden er omleidingen voor fietsers en automobilisten.

Na de reconstructie is en blijft de Hitlandselaan karakteristiek. De laan wordt een 30KM-zone waar auto’s en fietsers welkom zijn, met op de weg meerdere verkeersdrempels en passeerplaatsen. Aan weerszijden van de Hitlandselaan komen in het najaar (fase 3 van de reconstructie) knotwilgen. Naast de laan wordt ten slotte een vrij liggend wandelpad gerealiseerd, op verzoek van vele Park Hitland bezoekers. Het Algemeen Bestuur sluit met de inrichting van de laan na de reconstructie zoveel mogelijk aan bij eerder door belangstellenden uitgesproken wensen.

Omleidingen

Gedurende de gehele periode zal autoverkeer (en hulpdiensten) naar Parc De IJsselhoeve vanaf de Kerklaan / ’s-Gravenweg worden omgeleid via de Groenendijk. Fiets- en wandelverkeer naar Parc De IJsselhoeve vanaf de Kerklaan / ’s-Gravenweg wordt omgeleid via de Kortlandstraat, Dijkpad en Molenweteringpad.

Gedurende de renovatie van het wegdek zullen de (2) parkeerplaatsen aan de Hitlandselaan niet bereikbaar zijn voor autoverkeer (en hulpdiensten). Fiets- en wandelverkeer naar de (2) parkeerplaatsen zal vanaf de Kerklaan / ’s-Gravenweg worden omgeleid via de Kortlandstraat, Dijkpad en Molenweteringpad.  

Gedurende de renovatie van het wegdek zal ook de (parkeerplaats) volkstuinen niet bereikbaar zijn voor autoverkeer (en hulpdiensten). Fiets- en wandelverkeer naar de (parkeerplaats) volkstuinen zal vanaf de Kerklaan / ’s-Gravenweg worden omgeleid via de Kortlandstraat, Dijkpad en Tuinenpad.

Achtergrondinformatie

Bekijk hier alle achtergrondinformatie over de reconstructie van de Hitlandselaan.