Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Start fase 1 reconstructie Hitlandselaan: Bomenkap 1 april

Start fase 1 reconstructie Hitlandselaan: Bomenkap 1 april

22 maart 2019

Op maandag 1 april aanstaande start de eerste fase van de reconstructie van de Hitlandselaan, waarbij de bomenrijen worden gekapt. De eerste fase neemt ongeveer twee weken in beslag, waarbij de Hitlandselaan in gedeeltes afgesloten is. Door de gefaseerde aanpak, blijft de omgeving van de Hitlandselaan zo lang mogelijk bereikbaar. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten, maar zijn ook te raadplegen onderaan dit nieuwsbericht.

In december 2018 heeft het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Hitland besloten om de Hitlandselaan op korte termijn te reconstrueren. Uit onderzoek blijkt dat de veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd, doordat zowel de staat van het wegdek als de algehele conditie van de bomenrijen te wensen overlaten.

Voorafgaand aan de bomenkap heeft er een Quick Scan Wet Natuurbescherming plaatsgevonden, waaruit blijkt dat er geen jaarrond beschermde nesten zijn aangetroffen in en nabij de bomenrijen langs de Hitlandselaan. Tijdens de bomenkap wordt gehandeld volgens de ‘gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen’. Dat betekent dat bomen voor en tijdens werkzaamheden onderzocht worden op nesten. Een nest wordt met rust gelaten zodra deze wordt aangetroffen. 

Fase 2 en 3 reconstructie

Het uitgangspunt van het Algemeen Bestuur is dat de Hitlandselaan een karakteristieke laan blijft. Samen met belanghebbenden, omwonenden en geïnteresseerden is nagedacht en zijn voorkeuren uitgesproken over het gewenste toekomstbeeld. Op maandag 25 maart aanstaande presenteert het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van alle input het beoogde toekomstbeeld, dat zij vervolgens voorleggen aan het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering op 4 april. Afhankelijk van welke variant het bestuur uiteindelijk kiest, wordt de definitieve planning voor fase 2 en 3 van de reconstructie van de Hitlandselaan afgerond. In fase 2 staat de renovatie van het wegdek centraal, maar ook het voorbereiden van de bermen op herbeplanting waarbij zoveel mogelijk van de restanten van de bomen (stobben en wortels) moet worden weggehaald. Op z’n vroegst in het najaar start fase 3; de herbeplanting.

Ingestelde omleidingen

Van 1 t/m 11 april worden de circa 240 populieren langs de Hitlandselaan gekapt. In verband met de veiligheid van gebruikers van de Hitlandselaan zal de weg in delen worden afgesloten voor het verkeer en wel als volgt:

 • Vanaf het bruggetje over de Molenwetering tot de toegang naar de (2) parkeerplaatsen (ca. 0,5 dag)
 • Tussen de (2) parkeerplaatsen en parkeerplaats volkstuinen (ca. 2,5 dag)
 • Tussen parkeerplaats volkstuinen en ’s-Gravenweg (ca. 3,5 dag)
 • 9 + 10 April weg volledig afgesloten in verband met afvoer stamhout en chippen takhout (ca 1.5 dag) en 11 april als reserve dag voor eventuele uitloop werkzaamheden.

Naar Parc De IJsselhoeve:

 • Autoverkeer wordt gedurende de gehele periode omgeleid vanaf de Kerklaan via de ’s-Gravenweg en de Groenendijk
 • Fietsers en wandelaars worden gedurende de gehele periode omgeleid vanaf de Kerklaan via de ’s-Gravenweg, Kortlandstraat, Dijkpad en Molenweteringpad naar Hitlandselaan deel Parc De IJsselhoeve
 • van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 april en van maandag 8 t/m woensdag 10 april wordt autoverkeer omgeleid vanaf de Kerklaan via de ’s-Gravenweg, Groenendijk en Hitlandselaan deel Parc De IJsselhoeve
 • op 9 april zijn de (2) parkeerplaatsen gedurende een dagdeel niet bereikbaar voor autoverkeer
 • van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 april en van maandag 8 t/m woensdag 10 april worden fietsers en wandelaars omgeleid vanaf de Kerklaan via de ’s-Gravenweg, Kortlandstraat, Dijkpad en Molenweteringpad

Naar de (2) parkeerplaatsen Park Hitland:

 • Op maandag 1 april zijn de (2) parkeerplaatsen vanaf de ’s Gravenweg bereikbaar voor auto’s, fietsers en wandelaars
 • Van maandag 1 t/m woensdag 3 april is de (parkeerplaats) volkstuin vanaf de ’s Gravenweg bereikbaar voor auto’s, fietsers en wandelaars
 • Van donderdag 4 t/m vrijdag 5 april en op maandag 8 april wordt autoverkeer omgeleid vanaf de Kerklaan via de ’s-Gravenweg, Groenendijk en Hitlandselaan deel Parc De IJsselhoeve
 • Op dinsdag 9 en woensdag 10 april is de (parkeerplaats) volkstuin niet bereikbaar voor auto’s
 • Van donderdag 4 t/m vrijdag 5 april en op maandag 8 april worden fietsers omgeleid vanaf de Kerklaan via de ’s-Gravenweg, Kortlandstraat, Dijkpad, Molenweteringpad en Hitlandselaan
 • Op dinsdag 9 en woensdag 10 april worden fietsers omgeleid vanaf de Kerklaan via de ’s-Gravenweg, Kortlandstraat en Dijkpad (alleen op deze dagen)
 • Van donderdag 4 t/m vrijdag 5 april en van maandag 8 t/m woensdag 10 april worden wandelaars omgeleid vanaf de Kerklaan via de ’s-Gravenweg, Kortlandstraat en Dijkpad

Naar de (parkeerplaats) volkstuinen:

 • Van maandag 1 t/m woensdag 3 april is de (parkeerplaats) volkstuin vanaf de ’s Gravenweg bereikbaar voor auto’s, fietsers en wandelaars
 • Van donderdag 4 t/m vrijdag 5 april en op maandag 8 april wordt autoverkeer omgeleid vanaf de Kerklaan via de ’s-Gravenweg, Groenendijk en Hitlandselaan deel Parc De IJsselhoeve
 • Op dinsdag 9 en woensdag 10 april is de (parkeerplaats) volkstuin niet bereikbaar voor auto’s
 • Van donderdag 4 t/m vrijdag 5 april en op maandag 8 april worden fietsers omgeleid vanaf de Kerklaan via de ’s-Gravenweg, Kortlandstraat, Dijkpad, Molenweteringpad en Hitlandselaan
 • Op dinsdag 9 en woensdag 10 april worden fietsers omgeleid vanaf de Kerklaan via de ’s-Gravenweg, Kortlandstraat en Dijkpad (alleen op deze dagen)
 • Van donderdag 4 t/m vrijdag 5 april en van maandag 8 t/m woensdag 10 april worden wandelaars omgeleid vanaf de Kerklaan via de ’s-Gravenweg, Kortlandstraat en Dijkpad.