Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Park Hitland: Recreatiegebied en leefgebied

Park Hitland: Recreatiegebied en leefgebied

1 februari 2023

Om zowel alle bezoekers van Park Hitland, maar ook de ‘inwoners’ van dit mooie recreatiegebied samen te blijven laten gaan brengen wij graag het volgende extra onder de aandacht. 

Honden los, maar let op de vogels en eenden

Eén van de uitgangspunten is dat Park Hitland zo veel mogelijkheden biedt om de honden los te laten lopen,  waar ook veel gebruik van wordt gemaakt. Naast onze gedragsregels in Park Hitland vragen we graag aandacht voor het feit dat de hondenbaasjes wél in de gaten moeten of er geen zwanen, fazanten en andere vogels worden nagejaagd. Voor deze vogels is Park Hitland tenslotte hun leefgebied, en ook zij moeten hier fijn kunnen leven en foerageren.

Laat klemmen staan

De bestrijding van muskusratten is noodzakelijk om de oevers van de polders en de bermen van paden veilig te houden. Helaas merken we dat er af en toe vallen van de muskusrattenbestrijding worden weggehaald of onklaar worden gemaakt. Deze klemmen worden door de bestrijdingsdienst op strategische plekken geplaatst en daarbij wordt zoveel als mogelijk ook om de veiligheid voor vissers, loslopende honden e.a. gedacht. De klemmen worden altijd gemarkeerd en op veel plekken staan bordjes met uitleg.

Let op: Als een klem of val wordt weggehaald of in het water wordt gegooid kunnen zwanen, eenden en meerkoeten er in verstrikt raken en verdrinken. Daarom het dringende verzoek om de vallen te laten staan waar zij – met zorg – zijn neergezet.