Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Oproep aan hondenbezitters: Let op de natuur

Oproep aan hondenbezitters: Let op de natuur

29 april 2019

Het is broedtijd en dan zijn vogels extra kwetsbaar.  Daarom vragen wij de aandacht van alle hondenbezitters.

Eind vorig jaar hebben is al een keer aandacht gevraagd voor het voorkómen van overlast door honden en we zijn daarbij ook op verschillende soorten van overlast ingegaan. Onze toezichthouders hebben geconstateerd dat er baasjes zijn die hun hond of honden vogels (en dieren) in Park Hitland laten verstoren en opjagen en zelfs laten bejagen. We willen daarom nogmaals nadrukkelijk het volgende onder uw aandacht brengen.

  1. Honden mogen in Park Hitland niet zo maar doen waar ze zin in hebben. In alle omstandigheden is het baasje echter verantwoordelijk voor het gedrag van de hond;
  2. De Wet Natuurbescherming geeft aan, dat vogels en dieren (en planten) niet verstoord mogen worden. Indien dit toch gebeurd dan kan er een overtreding van die wet geconstateerd worden en kan er een boete worden gegeven;
  3. De Algemene Verordening Recreatieschap Hitland biedt mogelijkheden om (ook tijdelijk) gebieden aan te wijzen, waar het verboden is om honden los te laten of met honden te betreden.

Regelgeving Park Hitland

We stellen Park Hitland het liefste met aanwijzingen en zonder verboden of regelgeving open, maar als er overlast / verstoring blijft dan zullen er toch maatregelen genomen moeten worden. Houd dus rekening met de natuur en als uw hond dat niet doet, houd uw hond dan alstublieft aan de lijn.

Alvast bedankt voor uw medewerking!