Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Nieuwe overeenkomst Ontmoetingstuin Hitland ondertekend

Nieuwe overeenkomst Ontmoetingstuin Hitland ondertekend

19 december 2019

Op donderdag 19 december is de nieuwe overeenkomst tussen Recreatieschap Hitland en de Vereniging Ontmoetingstuin Hitland ondertekend door Daan de Haas (voorzitter Dagelijks Bestuur Recreatieschap Hitland) en Josje Wiegmann (voorzitter Vereniging Ontmoetingstuin Hitland). Met de nieuwe overeenkomst continueren we de zeer succesvolle inrichting en exploitatie van de Ontmoetingstuin Hitland. 

In Park Hitland is in 2017 langs het Langepad een buurtmoestuincomplex gerealiseerd, genaamd Ontmoetingstuin Hitland. De ontmoetingstuin is uitgegroeid tot een buurtproject waarbij het niet alleen gaat om (moes)tuinieren, maar ook om culturele en sociale activiteiten te ontplooien met een maatschappelijke meerwaarde. In de afgelopen drie jaar is de ontmoetingsplek zeer goed vormgegeven en succesrijk geworden dankzij de beheergroep.

Sinds december 2016 is een Beheergroep Ontmoetingstuin Hitland ingesteld en is met een drietal betrokken belanghebbenden een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor drie jaar. De overeenkomst is december 2019 vernieuwd en ondertekend. De nieuwe vereniging zal zich focussen op de doorontwikkeling van de Ontmoetingstuin. Ontmoetingstuin Hitland beschikt over ruim 4.000 m2 grond, met omheining, een gereedschapsberging en toiletruimte. De basisinfrastructuur is gefaciliteerd door Recreatieschap Hitland met een subsidie van de Provincie Zuid-Holland.