Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Maaien in Park Hitland

Maaien in Park Hitland

6 mei 2022

Het is op en top lente: we profiteren al weken van mooi weer en een aangename temperatuur. De natuur werd steeds groener en is inmiddels volop in bloei. Jaarlijks ontstaan er in deze periode vragen over het maaibeleid. Daarom lichten we graag het een en ander toe.

De insteek in Park Hitland is om veel gras/weide te laten staan, maar op sommige plekken wordt er tóch gemaaid. Maaien in het voorjaar komt in feite neer op keuzes maken:

  • Weidebloemen: Bloei duurt voor veel soorten tot en met het najaar. Indien er niet bijtijds gemaaid wordt, verruigt het en worden de weidebloemen juist soort-armer;
  • Weidevogels: T/m half mei wordt er niet gemaaid i.v.m. het broedseizoen. Daarna willen weidevogels juist kort gras, omdat ze dan “de vijand” beter zien aankomen. Kieviten, scholeksters e.a. broeden om deze reden ook juist op kaal / kort grasland of bouwland;
  • Bermen: Mooie bermen in bloei zijn natuurlijk het mooiste, maar dit brengt ook nadelen met zich mee, denk aan verkeersveiligheid en sociale veiligheid. De bermen worden dus toch gemaaid.

Tot slot worden enkele velden in Park Hitland door een agrariër gepacht. Normaliter betekent dit twee keer in het jaar maaien, waardoor er maaisel is voor zijn koeien. Momenteel is het voer erg duur geworden, o.a. als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door dit jaar eerder te maaien tracht de agrariër de velden drie keer te kunnen maaien dit jaar, zodat hij zoveel mogelijk maaisel kan genereren als voer. Hitland staat hier begripvol tegenover.

Samengevat: het streven is om groen te laten staan / groeien / bloeien waar het kan, maar bij sommige delen en op sommige momenten moeten er keuzes worden gemaakt in waar wél gemaaid mag worden.