Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Hitlandselaan blijft karakteristiek

Hitlandselaan blijft karakteristiek

5 april 2019

De aanblik van de Hitlandselaan na de bomenkap is voor iedereen even wennen. Eén ding is zeker: er komt een prachtige, karakteristieke laan voor terug. Het Algemeen Bestuur garandeert dit door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van belangstellenden. Na de reconstructie is de Hitlandselaan een 30KM-zone met drempels en passeerplaatsen, waar auto’s en fietsers welkom zijn. Naast de laan komt een vrij liggend wandelpad en aan weerszijden van de laan komen knotwilgen.

In december 2018 besloot het Algemeen Bestuur tot de reconstructie van de Hitlandselaan. Uit onderzoek bleek dat de veiligheid onvoldoende kon worden gegarandeerd doordat zowel de staat van het wegdek als de algehele conditie van de bomenrijen te wensen overlaten. Na het besluit konden inwoners en bezoekers van Park Hitland meedenken over de nieuwe uitstraling van de laan. Over drie onderwerpen spraken belangstellenden hun voorkeur uit: de toekomstige verkeerssituatie, mogelijke herbeplanting en gewenste opties of extra’s.

Het bestuur kiest voor een nabootsing van de huidige weg met onder meer drempels, beter verspreide passeerplaatsen en een 30KM-zone. Belangstellenden hebben de verkeersveiligheid van weggebruikers op de Hitlandselaan als belangrijke voorwaarde uitgesproken en met de keuze voor deze variant en de verkeer afremmende maatregelen geeft het bestuur daar gehoor aan. Een veel uitgesproken wens van bezoekers aan Park Hitland is een vrij liggend wandelpad naast de Hitlandselaan, waar het bestuur graag aan tegemoet komt. Wandelaars kunnen na de reconstructie aan de rechterkant langs de Hitlandselaan naar het pad rondom de ijsbaan en nabij de honden prettuin wandelen, waarbij ook de oude veenput in Hitland-Noord (de vroegere ijsbaan) weer ontsloten wordt. Op het gebied van herbeplanting is door belangstellenden veruit de meeste voorkeur uitgesproken voor de knotwilg. Langs weerszijden van de laan worden in het najaar van 2019 dan ook knotwilgen herplant, passend bij de omgeving. Voorzitter Daan de Haas: “Zo wordt een prachtige laan gecreëerd en blijft onze Hitlandselaan een mooie en veilige entree van Park Hitland voor iedereen. Een karakteristieke laan die gezien mag worden.”

Voortgang en planning

Fase 1 van de reconstructie (de bomenkap) is gestart op maandag 1 april en duurt naar verwachting tot en met 11 april. Fase 2 (reconstructie van het wegdek en voorbereiden van de bermen op herplant) start begin juni. Fase 3 (de herbeplanting) start in het najaar van 2019.

Achtergrondinformatie

Klik hier voor meer (achtergrond)informatie…