Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Beoogd toekomstbeeld Hitlandselaan gepresenteerd

Beoogd toekomstbeeld Hitlandselaan gepresenteerd

27 maart 2019

Op maandagavond 25 maart waren zo’n 40 omwonenden en geïnteresseerden aanwezig bij de door het Dagelijks Bestuur georganiseerde avond over de Hitlandselaan. De avond was een vervolg op de eerder georganiseerde inloopavond en meedenk-avond, waarbij is ingezoomd op het toekomstbeeld van de Hitlandselaan. Door de omwonenden en geïnteresseerden is een voorkeur uitgesproken over drie onderwerpen: de toekomstige verkeerssituatie, de herbeplanting en eventuele opties en/of extra’s. Met deze voorkeuren en een financiële uitwerking als input heeft het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap een keuze gemaakt voor het toekomstbeeld van de Hitlandselaan, wat op deze avond gepresenteerd werd.

Het Dagelijks Bestuur pleit in het kader van de verkeerssituatie voor een rijbaan met kantbelijning, wat in feite een nabootsing van de huidige situatie is. Een extra optie dat hierbij wordt gerealiseerd, is een vrij liggend wandelpad. Het vrij liggende wandelpad is een vaak genoemde optie door diverse gebruikers van de Hitlandselaan en bezoekers van Park Hitland, een optie waar het bestuur graag aan tegemoet komt. Zo kunnen wandelaars voortaan rechts langs de Hitlandselaan naar het pad rondom de ijsbaan en nabij de honden prettuin wandelen. Op het gebied van herbeplanting is door omwonenden en geïnteresseerden de meeste voorkeur uitgesproken voor de knotwilg, waar het bestuur ook voor pleit. Dankzij de duidelijke uitleg van het bestuur was er onder de aanwezigen veelal sprake van begrip en instemming met de uitkomst. In een goede ambiance is de uitkomst met de aanwezigen besproken.


Voortgang en planning 

Het door het Dagelijks Bestuur beoogde toekomstbeeld van de Hitlandselaan op het gebied van de verkeerssituatie, herbeplanting en het vrij liggende wandelpad als extra optie worden tijdens de vergadering op 4 april aanstaande ter instemming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Na het besluit door het Algemeen Bestuur, kan het bestek en de planning voor Fase 2 (reconstructie wegdek Hitlandselaan en voorbereiden bermen op herplant) verder worden uitgewerkt. Fase 1 (bomenkap) start op maandag 1 april aanstaande. Het besluit tot de bomenkap is door het Algemeen Bestuur reeds genomen in december 2018.

Klik hier voor meer (achtergrond)informatie…