Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Baggerwerkzaamheden HHSK Park Hitland

Baggerwerkzaamheden HHSK Park Hitland

7 juni 2022

Van juni – december 2022 laat het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard baggerwerkzaamheden uitvoeren. Het gaat hierbij om baggerwerkzaamheden waarbij de laag slib/bagger van de bodem wordt verwijderd. Door het baggeren verbeteren we de doorstroming en kwaliteit van het water in de sloot.

De baggerwerkzaamheden beginnen in juni 2022. Aannemingsbedrijf De Heer land en water B.V. uit Polsbroek voert de werkzaamheden uit namens het hoogheemraadschap. In totaal onderhoudt HHSK dertien kilometer aan sloten, daarbij wordt ongeveer 42.000 kuub baggerspecie verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden worden duikers direct schoongemaakt.

Omwonenden ontvangen tweemaal een brief van het hoogheemraadschap met tekst en uitleg over de werkzaamheden. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en het verkeer goed te begeleiden worden er verkeersmaatregelen getroffen. Dit is met name het geval aan de ’s-Gravenweg. In samenwerking met de aannemer doet HHSK er alles aan om overlast zoveel mogelijk te beperken. Volgens planning zijn de baggerwerkzaamheden in december 2022 gereed.

Een goede zorg voor de natuur in ons werkgebied vinden wij belangrijk. De baggerwerkzaamheden hebben invloed op de leefomgeving van planten en dieren. In samenwerking met de aannemer neemt HHSK tijdens het baggeren de volgende maatregelen:

  • We zorgen voor voldoende vluchtwegen voor waterdieren, zoals vissen en amfibieën
  • We gaan voorzichtig te werk langs de oevers om beschadigingen aan planten en nesten te voorkomen
  • Een ecoloog begeleidt de werkzaamheden en controleert de sloten op nesten en bijzondere planten- en diersoorten zodat we eventueel aanvullende maatregelen kunnen nemen.

Voor meer informatie & contact kun je terecht op de website van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.