Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
 Honden in Park Hitland: uw aandacht gevraagd

Honden in Park Hitland: uw aandacht gevraagd

9 november 2018

In het openbare gebied Park Hitland hoeven honden op een enkele uitzondering na niet aan de lijn te lopen. Dat is fijn voor de honden, want ze kunnen daardoor lekker rennen, spelen en ravotten. Honden mogen in Park Hitland echter niet zo maar alles doen waar ze zin in hebben.

Zo mag je verwachten, dat een loslopende hond niet tegen je opspringt of achter je aankomt als je als wandelaar of fietser gebruik maakt van het park. Ook mag je verwachten, dat de speelterreinen en het trimparcours door iedereen vrijelijk gebruikt kunnen worden zonder rennende, spelende en ravottende honden en zonder te hoeven letten op hondenpoep. En je mag ook verwachten, dat je van de vogels en dieren in Park Hitland kan genieten zonder dat die opgejaagd of verstoord worden door rennende of zelfs jagende honden. Als één of meerdere van de genoemde situaties optreedt is er sprake van overlast.

Bijna alle genoemde mogelijke overlast is te voorkomen. De Algemene Verordening Recreatieschap Hitland biedt namelijk mogelijkheden om gebieden aan te wijzen, waar het bijvoorbeeld dan verboden is om honden los te laten of met honden te betreden. Onze toezichthouders zouden dan heel gemakkelijk overlast en overtredingen van die aanwijzing kunnen constateren en daarvoor ook boetes kunnen opleggen. De Wet Natuurbescherming geeft voorts aan, dat vogels en dieren (en planten) niet verstoord mogen worden en die overlast en overtredingen kan dus sowieso worden geconstateerd en beboet op basis van die wet. Maar het kan in sommige gevallen mogelijk ook anders.

Voor het feit, dat honden (nog) niet aan de lijn hoeven te lopen is in alle omstandigheden namelijk het baasje verantwoordelijk voor het gedrag van de hond. Als de baasjes rekening houden met andere gebruikers en de gebruiksdoelen van het park, dan zou er idealiter geen verdere regelgeving nodig zijn en kunnen wellicht de volgende aanwijzingen voldoende zijn:

  • Houd rekening met elkaar op wandel- en fietspaden en lijn op fietspaden bij voorkeur uw hond aan;
  • Het park is groot genoeg; vermijd dus de speelterreinen en het trimparcours of lijn uw hond op het daarlangs lopende pad aan;
  • Houd rekening met de natuur en als uw hond dat niet doet, houdt uw hond dan aan de lijn.

Wij willen Park Hitland het liefste met aanwijzingen en zonder verboden of regelgeving open stellen. Als er echter overlast blijft dan zullen er toch maatregelen genomen moeten worden.

Alvast bedankt voor uw medewerking!