Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Toekomstvisie

Aan het eind van 2023 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas ingestemd met de geactualiseerde Toekomstvisie Park Hitland. De vorige versie dateerde van 2009 en het bestuur van Recreatieschap Hitland heeft begin 2022 de opdracht gegeven deze versie te actualiseren met het oog op een duurzaam en toekomstbestendig Park Hitland.

Maatschappelijke ontwikkelingen, wijzigingen in demografie en externe factoren als klimaatverandering, gewijzigde visies en beleid op natuur- en recreatiebeleid en een veranderende omgeving zouden andere en nieuwe behoeften op kunnen leveren ten opzichte van een decennium geleden.

Op basis van input van bezoekers en omwonenden en inventarisatie van vigerende beleidsvisies en coalitieprogramma’s van de beide gemeenten en de provincie is de Toekomstvisie Park Hitland tot stand gekomen.

Na instemming over de visie en het kader door de gemeenteraden is de Toekomstvisie door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

De vervolgstap is het uitwerken én aan de slag gaan met het uitvoeringsprogramma.

Een werkgroep heeft inmiddels de longlist aan kansen en wensen gerubriceerd aan de hand van de genoemde thema’s in de Toekomstvisie. Vanuit de longlist volgt een shortlist welke de basis vormt voor het uitvoeringsprogramma waarin prioritering, planning en budgettering wordt uitgewerkt.

Het voorgenomen uitvoeringsprogramma zal naar verwachting in 2024 gereed zijn en, na bestuurlijke goedkeuring, worden gepubliceerd.

Enkele onderdelen uit het uitvoeringsprogramma worden in 2024 reeds ter hand genomen.

De volledige Toekomstvisie staat op de website gepubliceerd.

Hoewel het document is vastgesteld blijven maatschappelijke ontwikkelingen een veranderde natuurbelevings- en recreatieve behoefte opleveren, ook in de komende jaren. Betrokkenen die reeds hebben meegedacht en veel input hebben geleverd worden van harte uitgenodigd hun behoeften te blijven aangeven bij het recreatieschap.