Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Toekomstvisie

Het recreatieschap heeft enkele jaren geleden een strategische toekomstvisie op hoofdlijnen laten opstellen. De Toekomstvisie Hitland is een inventarisatie van op het gebied betrekking hebbende ontwikkelingen. Aan de hand van een aantal onderwerpen is een analyse uitgevoerd, zijn richtingen verkend en zijn de meest belangrijke opgaven voor het schap benoemd. Om de oplossingen voor de opgaven in een visie te vertalen is voorts een aantal denkrichtingen in hoofdlijnen beschreven. Ook is aangegeven, dat een toekomstvisie geen statisch plan is, maar een visie die voldoende flexibiliteit moet bieden om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen in de toekomst. De visie is verder vormgegeven aan de hand van een aantal thema’s, te weten het ruimtelijk perspectief, de recreatie en gebiedsontwikkeling, het open middengebied, bestuurlijke en financiële aspecten en de organisatie en golfbaanexploitatie.

In de Toekomstvisie zijn voorts voor de toekomstige ontwikkeling van Hitland drie denkrichtingen beschreven: vereenvoudigen, doorontwikkelen en bovenregionaal. Het Recreatieschap heeft gekozen voor het scenario doorontwikkelen: Hitland als regionaal recreatiegebied met de benutting van een aantal unieke sellingspoints. Op basis van de keuze doorontwikkelen is in de Toekomstvisie een uitvoeringsstrategie opgesteld voor de korte, middellange en lange termijn. De Toekomstvisie is in november 2009 voorlopig vastgesteld.

De keuze voor de denkrichting doorontwikkelen van het gebied, de verdere vormgeving van de visie aan de hand van een aantal thema’s en de daarop gestoelde uitvoeringsstrategie brengen juridische, organisatorische en financiële consequenties met zich mee. Het recreatieschap heeft de Toekomstvisie dan ook met een aantal inmiddels ook opgestelde uitwerkingen aangeboden aan de raden van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Na ontvangst van de reacties van de raden zal de Toekomstvisie definitief worden vastgesteld.