Baggerwerkzaamheden in Hitland Noord

Baggerwerkzaamheden in Hitland Noord

18 juli 2018

Recreatieschap Hitland moet weer groot onderhoud uitvoeren in Hitland Noord. Ditmaal moeten nagenoeg alle sloten worden gebaggerd en uitgediept. Wij hebben daarvoor door het adviesbureau RPS een uitvoeringsplan en een bestek laten maken, waarbij ook zorgvuldig rekening is gehouden met de natuurwaarden in het gebied. Het bestek is eind mei 2018 aanbesteed en daarna heeft het bedrijf A. den Hartog & Zn BV uit Oudewater opdracht gekregen om het werk uit te voeren.

De baggerwerkzaamheden worden in de maanden (eind) juli tot en met oktober uitgevoerd. Als eerste worden in week 30 (23-28 juli) de scheidingsloten met de percelen langs de ’s Gravenweg nrs 105-153 en De Britten 12 en 13 uitgevoerd. Het baggerwerk wordt zorgvuldig en vanaf het land / eigendom van het recreatieschap uitgevoerd en de bagger wordt op de schouwpaden aan de zijde van het recreatieschap verwerkt. Vanaf 30 juli worden vervolgens ook de overige sloten in Hitland Noord gebaggerd. De werkzaamheden zullen eind oktober afgerond zijn.

U kunt hier een kaart vinden, waarop staat welke sloten gebaggerd gaan worden.
U kunt hier een kaart vinden, waarop met weeknummers de planning van de uitvoering van de baggerwerkzaamheden is aangegeven. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder J. (Jan) Lassche per email naar JLassche@hitland.nl of telefonisch via 0180-317188.